လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Love is a Dog from Hell (Charles Bukowski)

ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ပိတ္မိ (စင္ၾကယ္ၿငိမ္း)

Leave a comment

ငါ့အခ်စ္ေလးကုိ အ၀တ္ေတြ ခၽြတ္မပစ္ၾကပါနဲ႔
မင္းတို႔ေတြ မန္နီကင္း ပဲ ေတြ႕လိမ့္မယ္
မန္နီကင္းကုိ အ၀တ္ေတြ ခၽြတ္မပစ္ၾကပါနဲ႔
မင္းတို႔ေတြ ငါ့အခ်စ္ေလးကုိပဲ
ေတြ႕လိမ့္မယ္။

သူမ ငါ့ကုိ
ေမ့ခဲ့တာ ၾကာၿပီ။

ဦးထုပ္
အသစ္တစ္လုံး ေဆာင္းစမ္းမိတဲ့အခါ
အရင္ကထက္
ပုိၿပီး ပေရာပရီ
ဆန္လာ။

သူမဟာ
ကေလးတစ္ေယာက္
မန္နီကင္းတစ္ရုပ္
ၿပီးေတာ့
ေသျခင္းတရား။

ငါ ဒါကုိ
မုန္းလုိ႔မရဘူး။

သမားရုိးက်မဟုတ္တာ
ဘာတစ္ခုမွ
သူမ မလုုပ္ပါ။

ငါကသာ
သူမကုိ
လုပ္ေစခ်င္ခဲ့တာ။

၁။ mannequin-ဖက္ရွင္ဆုိင္မ်ားတြင္သုံးေသာအရုပ္

trapped (charles bukowski)

don’t undress my love
you might find a mannequin;
don’t undress the mannequin
you might find
my love.

she’s long ago
forgotten me.

she’s trying on a new
hat
and looks more the
coquette
than ever.

she is a
child
and a mannequin
and
death.

I can’t hate
that.

she didn’t do
anything
unusual.

I only wanted her
to.


trapped – charles bukowski
[from Love is a Dog from Hell: Poems, 1974-1977 (1977), Black Sparrow Press]
ဘာသာျပန္ – စင္ၾကယ္ၿငိမ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s