လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

(ေက်ာင္းေနဖက္ - ၾကည္ေဇာ္ေအး၊ ခက္သီ၊ ထြန္းကို၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ လူေဇာ္သစ္၊ လင္းမိုးေစြ)

ရင္ျပင္ေတာ္ ညေနခင္း (ထြန္းကို)

Leave a comment

ဘဝေတြက တိမ္ေတြလို
ဆည္းလည္းသံကေလးေတြက သစၥာတရားကို ျပလို႔
ေရလိုေအးတဲ့ အရိပ္မွာ။

ႏြမ္းသြားတဲ့ ပန္းကေလးေတြက အမႈိက္ပံုးထဲမွာ
သံသရာကိုေတာ့ ဆံုးေအာင္မပတ္ႏိုင္ခဲ့
ကုသိုလ္စိတ္ကို ေခါင္းေလာင္းထိုးၿပီး ဖိတ္လိုက္တယ္။

ငွက္ကေလးေတြ ဘယ္ကိုမ်ား ပ်ံၾကမွာပါလိမ့္
ျခေသၤ့ၾကီးႏွစ္ေကာင္လို ေက်ာခိုင္းၿပီး ဆင္းလာခဲ့တယ္
ေစာင့္ေနတဲ့ အေမွာင္ထဲကို။


(ေက်ာင္းေနဖက္ – ၾကည္ေဇာ္ေအး၊ ခက္သီ၊ ထြန္းကို၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ လူေဇာ္သစ္၊ လင္းမိုးေစြ။
Beauty Flame – ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s