လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၅

ခရီးသြား (ဟိန္းျမတ္ေဇာ္)

Leave a comment

ခင္ဗ်ားေတာင္းတဲ့ကဗ်ာ ေပးဖို႔
ခင္ဗ်ားေတာင္းတဲ့ကဗ်ာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရဦးမယ္။

အခုဘယ္ေရာက္ေနသလဲဆိုေတာ့
လတ္တေလာအေျခအေနထဲမွာ
ကၽြန္ေတာ့္ဆီကမိုးေတြ ခင္ဗ်ားဆီ
ႏွင္းအျဖစ္ အဆက္မျပတ္ရြာပါေစဗ်ာ။


(ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၅။ မတ္၊ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s