လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဟရူကီ မူရာကာမိ၏ ျပတင္းတစ္ေပါက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား (ျမင့္သန္း)

ရိုမာန္အင္ပါယာ က်ဆံုးသြားျခင္း၊ လူနီရိုင္းတို႔ရဲ့ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္က ေထာင္ထျခားနားမႈ၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံကို ဟစ္တလာက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း နဲ႔ ေလျပင္းတို႔ ေမႊ႕တဲ့အခါ … (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

ရိုမာန္အင္ပါယာ က်ဆံုးသြားျခင္း လူနီရိုင္းတို႔ရဲ့ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္က ေထာင္ထျခားနားမႈ ပိုလန္ႏိုင္ငံကို ဟစ္တလာက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း နဲ႔ ေလျပင္းတို႔ ေမႊ႕တဲ့အခါ  ့ ့ ့ (ျမင့္သန္း)

… and the Realm of Raging Winds

ေလနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္မတို႔ မသိၾကေသးတာေတြ အမ်ားခ်ည္းပဲ၊ တျခားဟာေတြ လိုပဲေပါ့၊ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္၊ အာကာသ ဆိုတာေတြလိုပဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ေသးရင္ ကာမဂုဏ္ ခံစားၾကတာလိုေပါ့
.

ရိုမာန္အင္ပါယာ က်ဆံုးသြားျခင္း လူနီရိုင္းတို႔ရဲ့ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္က ေထာင္ထျခားနားမႈ ပိုလန္ႏိုင္ငံကို ဟစ္တလာက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း နဲ႔ ေလျပင္းတို႔ ေမႊ႕တဲ့အခါ ့ ့ ့ (ျမင့္သန္း)

‘မုန္႔ဆိုင္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ ဝင္ေရာက္လုယက္ျခင္း’ စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕က မူရာကာမိ၏ ျပက္လံုးတစ္မ်ိဳးဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမည္သည္ ဝတၳဳထဲက ေလျပင္းမ်ားကို အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ ဝတၳဳထဲတြင္ မေတြ႕ႏိုင္ေသာ ေလျပင္းတစ္ခုသည္ ဆန္းၾကယ္စြာ ျပင္းထန္ အားေကာင္းေနျခင္းကို အတိတ္သမိုင္းတြင္းမွ စာလံုး/ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ မူရာကာမိက ေမႊ႕ျပခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကျပန္သည္။ ဤ‘ဝတၳဳ’မွာ ဖတ္သူ၏ အတိုင္းအတာ၌ တည္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

– ျမင့္သန္း။


(The Fall of the Roman Empire, the 1881 Indian Uprising, Hitler’s Invasion of Poland, and the Realm of Raging Winds by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
ဟရူကီ မူရာကာမိ ၏ ျပတင္းတစ္ေပါက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား – ျမင့္သန္း။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၄။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.