လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဟရူကီ မူရာကာမိ၏ ျပတင္းတစ္ေပါက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား (ျမင့္သန္း)

ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာရြတ္ျပေနသလို သူ႔ဘာသာစကားေျပာပံု (ျမင့္သန္း)

Leave a comment

ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာရြတ္ျပေနသလို သူ႔ဘာသာစကားေျပာပံု (ျမင့္သန္း)

Aeroplane: or, how he talked to himself
as if reciting poetry

ပ်ံေနတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံ
ငါ၊ ေလယာဥ္ပ်ံေပၚမွာ
ပ်ံေနတယ္
ပ်ံေနခဲ့တယ္ ဆိုေပတဲ့ ၿငိမ္ေနတယ္၊
ေလယာဥ္ပ်ံဆိုတာ
မိုးေကာင္းကင္ၾကီးလား
.

ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာရြတ္ျပေနသလို သူ႔ဘာသာစကားေျပာပံု (ျမင့္သန္း)

မူရာကာမိ၏ နာမည္ၾကီး ‘ေလယာဥ္ပ်ံ’ ဝတၳဳ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လို Aeroplane: or, how he talked to himself as if reciting poetry ဟု ဘာသာျပန္သည္။ ဝတၳဳဆိုသည္မွာ ဝတၳဳေလာကၾကီး အထဲက အေရးအသားမ်ား ဆိုသည့္ သေဘာကိုေဖာ္ေသာ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳကို ဝတၳဳဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဖတ္ရသည္ဟူေသာ အဆိုကို ေထာက္ခံေသာ ဝတၳဳမ်ိဳး။ မူရာကာမိ၏ ဝတၳဳေလာကၾကီးထဲသို႔ ေရာက္ရွိရန္ သြားတတ္ဖို႔ လိုသည္။ စင္စစ္ သြားတတ္ရန္မွာ ဖတ္သူတို႔ဘက္မွ အားထုတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

– ျမင့္သန္း။


(Airplane by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
ဟရူကီ မူရာကာမိ ၏ ျပတင္းတစ္ေပါက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား – ျမင့္သန္း။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၄။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.