လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အလြန္လွပေသာ ေကာ္ပတ္ရုပ္ (၀င္းျမင့္)

ႏိုင္ငံေတာ္ ေမွ်ာ္ျခင္း (၀င္းျမင့္)

Leave a comment

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ေတာ့
လူျဖစ္ျပီး ခုႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာ
၁၉၇၅ မုန္တိုင္းက ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕ကို ရမ္းတယ္
ေလေၾကာင့္လႈပ္ေနတဲ့ သစ္သားအိမ္ၾကီးေပၚမွာ
ကေလးဆိုေတာ့ “ေပ်ာ္တာေပါ့ အေမရယ္ ၊ေက်ာင္းၾကီး”မွာ ေပါ့
ေနာက္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဆႏၵခံယူပဲြတစ္ခု ျပဳလုပ္တယ္
အိုးစည္ဒိုးပတ္နဲ႕ အလံေတြနဲ႕၊ ရုပ္ပံုပါစာတမ္းေတြနဲ႕
အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ လူေလးကို
ႏိုင္ငံေတာ္ေမးခြန္းေတြနဲ႕ တီးေခါက္တယ္
ကေလးဆိုေတာ့ လူၾကီးအလုပ္ေတြပါလို႕ ေျပာၾကည့္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေျပာၾကည့္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္ကို လူပ်ိဳေပါက္အရြယ္အျဖစ္
ႏိုင္ငံေတာ္တိုးေပးတယ္၊ ေက်ာင္းေတြ၊ အသက္ေတြ
ပတ္ဝန္းက်င္ေဟာင္းမွာ တစ္ႏွစ္တစ္တန္း
ႏွစ္ႏွစ္ ႏွစ္တန္း စသျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း ေအာင္လာတယ္
ရည္းစားသနာေလးလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေပးသနားလုိ႔ ထားရတယ္
ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္၊ လူရည္ခၽြန္
တစ္ခုခု မထူးခၽြန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို စာအုပ္ေတြဖတ္ဖို႕
စာအုပ္ဆိုင္ေလး ဖြင့္ေပးတယ္၊ “စာေတြဖတ္”
ႏိုင္ငံေတာ္ေျပာျပီး ျပန္သြားတယ္၊ “ျပန္မလာ”
“ျပန္မလာ”နဲ႕ ၾကာေတာင့္ၾကာမွ ႏိုင္ငံေတာ္
မ်က္ႏွာမသာမယာနဲ႔ ျပန္လာတယ္၊ ဒါေပမဲ့
ပိရိေသသပ္တဲ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႕
ကၽြန္ေတာ့္ကို အသက္ ၂၀ အထိ တိုးေပးတယ္
သူနဲ႔အတူ လမ္းေတြေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ့္လို အရြယ္ေတြ
ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕က တိုင္ေပးတယ္၊ လိုက္ေအာ္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာ္တယ္ “တို႕အေရး”
ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ေအာ္တယ္ “တို႕အေရး”
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာ္တယ္ “တစ္ပါတီစနစ္ က်ဆံုးပါေစ”
ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ေအာ္တယ္ “အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ပါေစ”
ႏိုင္ငံေတာ္ ရွစ္ေလးလံုးလို႕ေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမိဳ႕မွာ
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု စလႈပ္လုိက္တယ္
အေရးအခင္းလို႕ ေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္မွာ
“ စိုးမိုးထြန္း” လယ္ကြင္းေတြထဲကို ျဖတ္လိုက္လာတယ္
ေနာက္ေတာ့ ႏွစ္မ်ားစြာ ေမွာင္မည္းတိတ္ဆိတ္သြားတယ္
ေရာဘတ္အိုဝင္နဲ႕ ေဒါက္တာ၀ီလ်ံကင္းတို႕ရဲ႕
သူတို႕အိမ္က သမ၀ါယမဆန္ထုတ္တဲ့ ကုန္ထုတ္စာအုပ္ေတြ
ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္သိမ္းသြားတယ္
ထို႕ေနာက္ အံု႕မိႈင္းျပီး ထံုထိုင္းဆန္တဲ့ႏွစ္ေတြ ထပ္မံျဖတ္သန္း
ႏိုင္ငံေတာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို မႏိုင္ေတာ့သလို လုပ္ေနတယ္
ကၽြန္ေတာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို မႏိုင္
ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို မေမွ်ာ္
ကၽြန္ေတာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မေမွ်ာ္ ျဖစ္သလိုၾကည့္ေနၾကတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ထံ ၁၉၉၀ ေလာက္မွာ စာတစ္ေစာင္လာတယ္
၁၉၉၁ ေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ စာျပန္ေရးတယ္
ကၽြန္ေတာ္က ေခါင္း က “ပတ္တီး”စကို ကိုင္ျပျပ္ီး
“စပယ္ပြင့္ခ်ိန္”လို႕ ေျပာတယ္
“နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသြားျပကြာ” လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္စာျပန္တယ္
“လက္တစ္ဖက္ျပတ္ အက်ီၤ” ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္
“က်န္တဲ့လက္တစ္ဖက္ပါ ျဖတ္ပစ္မယ္”လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ က်ိန္းတယ္
အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကို “ျမက္ခင္းေပၚမွာ”ဆိုျပီး တင္ျပတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ စာျပန္မလာဘူး
ကၽြန္ေတာ္ “ပုသိမ္”လို႔ ေျပာတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ “ပယ္တယ္”လို႕ ျပန္ေျပာတယ္
ကၽြန္ေတာ္က သံေဝဂရဖို႕“ ပဲ့တင္”လို႔ ေျပာတယ္
ဒါေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က “မင္းေျပာသလို …
၀ဋ္လိုက္မွာေတာ့ စိုးပါသတဲ့”
ေနာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေနရာခ်ထားေပးတယ္
တာ၀န္ခ်ထားေပးတယ္၊ “ဇနီးတစ္ေယာက္”
ခံစားခြင့္ေပးတယ္ “သားတစ္ေယာက္”
ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ “မေအာ္နဲ႔”လို႕ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္ကို အျပတ္ေျပာထားတယ္
ညအိပ္ရင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္အိပ္ကြာလို႔ ရန္ကုန္မွာ မွာေသးတယ္
ဒီလိုနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္သြားတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆက္သြားတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္တယ္
၂၀၁၀ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္ေပါက္ခ်လာတယ္
သမၼတေပးမယ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ေပးမယ္
ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေပးမယ္
ကၽြန္ေတာ့္ ကို ျခစားမႈေတြ ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြနဲ႕
ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနမႈကို ေတာင္းပန္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ေျပာတယ္
“ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခင္ဗ်ားတို႕ ပိုင္ပါတယ္”တဲ့
ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္ခနဲ ၾကည့္လိုက္ရင္း “ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း
ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ပါတယ္” ျပ္ီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
“မိုးစက္ေတြကို” အစခ်ီ မိသားစုကဗ်ာကို ရြတ္ဆိုလုိက္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ “ဘယ္ေတာ့မွ က်ိဳးေၾကမသြားဘူး”လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕အတူ လုိက္ဆိုတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႕
ႏိုင္ငံေတာ္ မေပ်ာ္တာၾကာျပီ။


(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ မဂၢဇင္း – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s