လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သင္၏ သစၥာရွိေသာ (ခင္ေအာင္ေအး)

တိမ္တိုက္ရထား (ခင္ေအာင္ေအး)

Leave a comment

တိမ္တစ္အုပ္ရဲ့ ေရွ႕မွာ ကၽြန္မ ရပ္လိုက္တယ္
တိမ္ေတြဟာ ကၽြန္မ ကိုယ္ခႏၶာကို တိုးတိုက္ျဖတ္သန္းၿပီး
သူတို႔လိုရာခရီးကို မထစ္မေငါ့ ဆက္လက္ ေရြ႕ေမ်ာသြားၾကတယ္

ေၾကာင္ကေလးတစ္ေကာင္ရဲ့ ေရွ႕မွာ ကၽြန္မ ရပ္လိုက္တယ္
ေၾကာင္ကေလးက ကၽြန္မ ေျခဖမိုးေတြကို ပြတ္သီးပြတ္သတ္လုပ္ရင္း
‘ေညာင္’လို႔ တိုးတိုးေလး ညည္းကာ သူ႔ကိုမခ်ီပိုးမခ်င္း ခၽြဲႏြဲ႔ေနတယ္

စာအုပ္စင္တစ္စင္ရဲ့ ေရွ႕မွာ ကၽြန္မ ရပ္လိုက္တယ္
စာအုပ္ေတြထဲက စကားလံုးေတြ စာပိုဒ္ေတြ အနက္အဓိပၸာယ္ေတြဟာ
ခုန္ထြက္လာၾကၿပီး ကၽြန္မကို ေဒါသတၾကီး ရန္ေတြ႕ေနၾကတယ္
မင္း ဘာလို႔ ငါတို႔ကို မဖတ္ေတာ့တာလဲတဲ့

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ရဲ့ ေရွ႕မွာ ကၽြန္မ ရပ္လိုက္တယ္
အေရာင္ေတြဟာ ေရာင္ျခည္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကတယ္
မ်ဥ္းေတြဟာ ၾကိဳးေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကတယ္
ကၽြန္မ မူးေမ့ လဲက်သြားခဲ့တယ္

သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ့ ေရွ႕မွာ ကၽြန္မ ရပ္လိုက္တယ္
သစ္ပင္တစ္ပင္ ဝင္လာၿပီး ဦးညြတ္ကာ ေျပာတယ္ ‘ငါဟာ သစ္ပင္တစ္ပင္ပါ’
ဆိုတဲ့ ဟိုးလဗ္ရဲ့ ကဗ်ာတစ္စကို ကၽြန္မ သတိရသြားတယ္
ကၽြန္မ သစ္ပင္ကို ဦးညြတ္လိုက္တယ္

အရွိန္နဲ႔ ေျပးဝင္လာတဲ့ ရထားတစ္စင္းေရွ႕မွာ ကၽြန္မ ရပ္လိုက္တယ္။

၁၆၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၁
ေခ်လ္တန္ဂရို႕ဗ္၊ လန္ဒန္၊ ၈ း ၄၅ နာရီ။
(သင္၏ သစၥာရွိေသာ – ခင္ေအာင္ေအး။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s