လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သင္၏ သစၥာရွိေသာ (ခင္ေအာင္ေအး)

အင္ဒိုးပလန္႔ (ခင္ေအာင္ေအး)

Leave a comment

ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာကေန
တိုးရွည္စြန္း တစ္ခုဆီ တိုးေရြ႕
ေဖာင္းကားေနတဲ့ အရည္အိတ္ေတြနဲ႔
လက္တံေတြလို ရွားေစာင္းလက္ပတ္ရြက္မ်ား
ရာသီဥတုမ်ိဳးစံုကို စိန္ေခၚခဲ့ၿပီးၿပီ
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ ေခတ္ေတြကို စိန္ေခၚခဲ့ၿပီးၿပီ
ေသနတ္သံ တဒိုင္းဒိုင္းၾကားထဲ လိမၼာပါးနပ္စြာ
ျပားခ်ပ္ခဲ့ဖူးၿပီး အခု ငါ့ဝရန္တာ လက္ရန္းေပါင္ေပၚ
မင္း ရႊင္ေပ်ာ္ျမဴးျပဇာတ္ကို ငါက ေရတစ္ခြက္ၿပီးတစ္ခြက္
ေလာင္းရင္း အပ်င္းေျဖေနရပံုဟာ ဒုကၡတစ္ေကြ႕လိုလို။

၂၆၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၃
ဖရာ့ပရာဒင္န္၊ ဘန္ေကာက္၊ ၂၄ း ၀၄ နာရီ။
(သင္၏ သစၥာရွိေသာ – ခင္ေအာင္ေအး။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s