လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သင္၏ သစၥာရွိေသာ (ခင္ေအာင္ေအး)

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (ခင္ေအာင္ေအး)

Leave a comment

ပံုလ်က္သား လဲက်သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္
ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေခြက်လုနီးပါးဆီက ကုန္းရုန္းထခဲ့ပါ့မယ္ … ။

မင္း …
လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးၿပီး ဟားတိုက္ရယ္ေမာႏိုင္ဖို႔
အဆင္သင့္သာ ျပင္ထားေပေတာ့ … ။

၉၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၃
တြင္းန္ဘရြတ္ခ္၊ ေမရီလင္းန္ဒ္၊ ၂၁ း ၄၄ နာရီ။
(သင္၏ သစၥာရွိေသာ – ခင္ေအာင္ေအး။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s