လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

စာသား (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

အသံၾကားတယ္
ကမာၻၾကီးကို ေခါင္းတိုက္မိတာပါ
မနာပါဘူး
စိတ္အလိုဆႏၵရိွ ေန႔မ်ား။

လွလွပပ ဝင္သြားခဲ့ေပါ့
ေမြးေန႔တစ္ခုရဲ့ သက္တံ
အခ်စ္စိတ္ကေလး တစ္စက္နဲ့
ပင္လယ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s