လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

အသက္ရွဴျခင္း သံခိပ္ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

ကန္တင္လိုက္တယ္ တနဂၤေႏြတစ္ခု
ကန္တင္လိုက္တယ္ ငါ့ကို
ကနတင္လိုက္တယ္ အိုက္စကရင္တစ္ခြက္
ကန္တင္လိုက္တယ္ ကိုဆိုဗိုစစ္ပဲြမ်ား
ကန္တင္လိုက္တယ္ ဘလက္မိုးနိုက္ေတးမ်ား
ကန္တင္လိုက္တယ္ အမ်ိဳးအမည္မတူ ဒုကၡခ်င္းတူတဲ့ အနာတရမ်ား။

ကန္တင္လိုက္စမ္းပါ့
အလွတရားလင္းလက္
လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ သယ္ေဆာင္လာတဲ့
ကမာၻၾကီးကို။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s