လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

So So Close (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

So So Close
So So Close
ေဘာလံုးပြဲ ေၾကညာသူရဲ့အသံ
ဘာသာျပန္ရင္ ပ်က္သြားမွာစိုးလို႔။

So So Close
ပိတ္ဆို႔မႈေတြၾကားမွာ
သြင္းသြားတဲ့ဂိုးကို
ေၾကညာရင္း သံုးသြားတာပါ။

So So Close
ငါ လွပစြာ သြင္းမယ္။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s