လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ၿဂိဳဟ္သား (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

ကမာၻၾကီးက
ကုလားကားပဲ။

ၿမိဳ႕တက္
စိတ္ညစ္
ေတာျပန္။

ၿမိဳ႕တက္
စိတ္ညစ္
ေတာမျပန္
ၿမိဳ႕ထက္ၿမိဳ႕ေတြ ဆက္တက္မယ့္ ငါ့ကိုေတာ့
ဘယ္ျဂိဳဟ္သားစာရင္း သြားသြင္းမလဲ။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s