လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဖ်ာက္ဆိပ္ၾကယ္ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ဇာတ္လမ္းကို အဆုံးသတ္ဖို႔ထက္
ဇာတ္လမ္းကို စရတာ ခက္တယ္ ။

ဘာလို႔မ်ား
အၿငိဳးႀကီးေနရတာလဲ မိုးရဲ႕။

ဖန္ခြက္တစ္လုံးကေတာ့
အစိမ္းေသၿပီ။

ဆုတ္ခြာရမယ့္ လမ္းလည္း
ေရတေဖြးေဖြး။

ၾကက္ေမြးနဲ႕ ၾကပ္ခိုးလို
တစ္ဦးအလစ္ တစ္ဦးေခ်ာင္းေနရတဲ့ ေခတ္ထဲ
စိုေသာ လက္လည္း မေျခာက္ေတာ့
အမွတ္တရေပါ့
ဒီကဗ်ာကို ေရးပါတယ္။


(ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း – ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၀၅။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s