လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဇာတ္လမ္းတို (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ဘာမွ အထူးအေထြမရွိဘူး
သူ႕မ်က္ဝန္းေလး သတိရမိရုံနဲ႕
ေကာင္းကင္ယံက ညိဳ႕တက္လာေသာ မိုးသားမ်ားကိုၾကည္႕ကာ
တစ္ပါးသူေရးဖဲြ႕ခဲ့တဲ့ စာသားေလးလို
ၿပိဳမွာေလလားလို႕
ပိုက္ထားတဲ့လက္ကေလးကို ေနရာေျပာင္းမိ
ဒီကိစၥဟာ တအားႏူးညံ႕တယ္။


(ျမွားနတ္ေမာင္ – ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၀၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s