လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မိုးနည္းရပ္ဝန္း (၂) (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

မိုးတိမ္က
ကိုယ့္ကို ရယ္သြမ္းေသြးတယ္
တစ္ခုေသာ ေမြးေန႔က
ကိုယ့္ဆံပင္ကို နမ္းတယ္
သတင္းအတိအက် မသိရတဲ့ သတင္းက
ကိုယ့္ႏွလံုးသားကို အစိုအေျခာက္ေျမွာက္တယ္။
ေနမင္းကို သားေရကြင္းနဲ႔ ပစ္တဲ့ကေလးလို
သူ႔ကိုယ္စား
ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပါးပါမယ္။


Mirrored: သိဂၤါရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s