လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေလသလပ္ေန႔မ်ား (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

စေနေန႔ကို ႏွီးေခ်ာဖ်ာေအာက္ ျပန္ထိုးသြင္းရေကာင္းမလား
ေခါင္ရမ္းပင္လို အဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထင္တယ္
လြင့္က်လာတဲ့ ရုပ္ရွင္ေၾကာ္ၿငာလို အထီးက်န္ဆန္တယ္
ကိုယ့္စိတ္ကူးေတြ တြင္းမေဖာ္ႏိုင္ေသးေတာ့
ေၾကကြဲစိတ္မွာ မ်က္ရည္ခမ်ာ ေျမကိုတြင္းေဖာ္လို႔။

ေလသလပ္မႈမ်ားဆိုရင္
တိမ္ေတြ တစ္ၿမိဳ႕လံုးထြန္းလိမ့္မယ္
တစ္ကိုယ္လံုး ကိုက္ခဲေနေရာ့
စံပယ္ပန္းေတြလိုပဲ
သူ႔ႏွလံုးသားက ဖုန္းေခၚရခက္တယ္
ေခါင္းစဥ္တိုင္း အေပးမွားေနတဲ့ ကဗ်ာဆရာ
ဒီေန႔ သူေရာက္မလာေတာ့ပါဘူး … ။


Mirrored: ေခတ္က်န္ကဗ်ာမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s