လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေမာင္ေဒး ကဗ်ာမ်ား

ဂက္ဆိုလင္ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ငါ့အေၾကာင္းကို ငါေကာင္းေကာင္းသိတယ္။
ငါ မေရာက္တဲ့ ေနရာတိုင္းကို ငါ့ရဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္က ေရာက္တယ္။
လူ ၂၃ ေယာက္ကို မီးရိႈ႕သတ္ၾကတဲ့ပြဲမွာ ငါ့နာမည္ကို ေအာ္ၾကတယ္။
မျမင္ရတဲ့ အရာေတြမွာ ဘုရားသခင္ ကိန္းေအာင္းလ်က္ရိွျပီး
ျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို ငါက အသားလီွးဓား လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။
ဒါက ငါ့ရဲ႕ဓားရိုး၊ ဒါက ငါ့ရဲ႕ဓားဦး၊ ဒါကေတာ့ ငါ့ရဲ႕ေသြး မဟုတ္ဘူး။
စိတ္က သြားသမွ် ကိုယ္က မလိုက္နိုင္ဘူး။
ေနရူဒါဟာ ငါသြားသမွ် အေပ်ာ္ခန္းတိုင္းကို လိုက္တယ္။
ငါစားသမွ် ဟင္းသီးဟင္းရြက္တိုင္းဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ႏိုးလာျပီး
မည္းသြားတယ္။ သရဲမွန္ရင္ အမည္းသား ၾကိဳက္ရမယ္။

ငါ့ရဲ႕အေၾကာင္းကို ေဒဝဒတ္ သိတယ္။
ထမင္းထုပ္ေဝတဲ့ အခ်ိန္ဟာ ငါ့ရဲ့ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္။
ေဒဝဒတ္က သူ႔ကိုျမိဳထားတဲ့ေျမကို လွန္တယ္။
ငါ့ရဲ့ ရည္းစားေဟာင္းက ငါ့ရဲ့ပုဆိုးကို လွန္တယ္။
ဒါက ငါ့ရဲ႕ေပါင္ရင္း၊ ဒါက ငါ့ရဲ႕ေဘာ၊ ဒါက ငါ့ရဲ႕ယာလာ၊ ဒါက ငါ့ရဲ႕ေမာင္းေတာ။
ရည္းစားေဟာင္းဟာ ငါ့ရဲ႕ဆံပင္တုကို ဝတ္ၾကည့္တယ္။ မေတာ္ဘူး။
ငါဟာ သင္းေခြခ်ပ္ေတြနဲ႔ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕တယ္။ ငါ့ရဲ့ ရာဂစိတ္အတြက္
တိုက္ပြဲဝင္တယ္။ ငါ့မွာ သြားမရိွဘူး။ ဧရာမ တီေကာင္ၾကီးဟာ
ငါ့ရဲ႕လွ်ာ ျဖစ္တယ္။ ငါကိုယ္တိုင္ဟာ ငါျမင္ခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ။

နြားရိုင္းတစ္ေကာင္ရဲ့ ကိုယ္ထဲမွာ ငါ အိပ္ရာကထျပီး
နြားရိုင္းေတြကို ခ်ိဳကေနကိုင္ကာ ေမာင္းႏွင္တယ္။
ရွမ္းျပည္မွာ ငါဘိန္းစိုက္တယ္။ မႏၱေလးမွာ ႏိုက္ကလပ္ဖြင့္တယ္။
ငါေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြကို ငါမသိေတာ့ဘူး။
ငါမီးရိႈ႕ခဲ့တဲ့ လူအေရအတြက္ကို ငါမမွတ္မိေတာ့ဘူး။

၁၄ ဧျပီ ၂ဝ၁၃

ဂက္ဆိုလင္ = Gasoline
ယာလာ = Yala Province in Southern Thailand

▀■ Related Link: Gasoline by Maung Day


(ကဗ်ာမ်ား – ေမာင္ေဒး။ ေဖေဖၚဝါရီ၊ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s