လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တာ့လ်န္က လာတဲ့ဖုန္း (ဟန္ေတာင္)

ၾကက္သည္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ၾကက္ကို ခ်က္ခ်င္းသတ္တဲ့ေနရာမွာ သူေတာ္တယ္
အဲဒါနဲ႔ သူဟာ ၾကက္သည္ျဖစ္လာတယ္။ လူသတ္ဖို႔
မလိုအပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿငိမ္သက္ႏူးညံ့ဟန္ သူေဆာင္ၿပီး
မိန္းမရဲ့အဝတ္အစားေတြကို သူခၽြတ္ပံုဟာ
ၾကက္ကို အေမႊးႏႈတ္သလိုပဲ
တူညီတဲ့အတတ္ေတြဟာ ထပ္တူက်တတ္တယ္
ရက္စက္မႈနဲ႔ သနားၾကင္နာမႈဟာ
ဒဂၤါးရဲ့ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ျဖစ္သလို
သူဟာ အေမႊးႏႈတ္တယ္ မိန္းမက ေအးေအးေဆးေဆး
ေငြယူတယ္
အဲဒီမွာ မေကာင္းမႈရဲ့ ခ်ိဳျမိန္မႈတစ္မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ ငါထင္တယ္

(၂၀၀၉)

The Chicken Seller (Han Dong)

He’s got the knack for killing chickens quick, so
He became a chicken-seller, that way
He doesn’t need to kill people. Even though he acts
Calm and gentle, and never beats his wife
Taking off his wife’s clothes is like plucking a chicken
Similar skills always overlap, just as
Cruelty and kindness are two sides of the same coin
He plucks, and she leisurely takes the money
And I feel that therein lies a kind of evil sweetness

(2009)


A Phone Call From Dalian by Han Dong – Edited by Nicky Harman 2012
(တာ့လ်န္ကလာတဲ့ဖုန္း (ဟန္ေတာင္) – ဘာသာျပန္ ေဇယ်ာလင္း။ ၂၁ မတ္ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s