လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁

ေန႔လယ္ခင္း (၈) (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ျပတင္းေပါက္မွာ
ေလ အနည္းငယ္ တိုက္ခတ္တယ္
ဝရန္တာမွာ
ေနေရာင္ျခည္ အနည္းငယ္ ေရြ႕တယ္
ဗာဒံရြက္ေတြ
အနည္းငယ္ လႈပ္တယ္
စာရြက္ေပၚမွာ
ငါ ဝါက်အနည္းငယ္ ေရးျဖစ္တယ္
ငါ့အေၾကာင္းကို ငါျပန္ေျပာျပေနတာ
ေဟာဒီ ေန႔လယ္ခင္းမွာ။

၂၀၁၂.၇.၂၄
မြန္းလြဲ ၃း၀၄ နာရီ


(ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁။ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s