လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁

ေန႔လယ္ခင္း (၄) (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

လမ္းေပၚက အသံေတြ နီးလာလိုက္
လမ္းေပၚက အသံေတြ ေဝးသြားလိုက္ တတီတီ
တဒီးဒီး တေဝါေဝါ တစ္ဟုန္ထိုး
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တေရြ႕ေရြ႕
ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုး၊ ဘတ္(စ္)ကား၊
ေျခက်င္သြားသူ
စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္၊ ခရီးသည္တင္၊
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား
လမ္းမေပၚတြင္ ခရီးႏွင္ၾက
ငါက တမူ
လူသံကင္းဆိတ္ ၿငိမ္တိတ္ေအးခ်မ္း
အခန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း။

၂၀၁၂.၇.၁၉
မြန္းလြဲ ၃း၂၇ နာရီ


(ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁။ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s