လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁

ေန႔လယ္ခင္း (၃) (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

မေန႔က တံခါးရြက္ ဒီေန႔လည္း ဖြင့္ထားလ်က္
မေန႔က အခန္းထဲမွာ ဒီေန႔လည္းငါ
ထိုင္ေနလ်က္ပါ
မေန႔က ျမင္ကြင္းမ်ား ဒီေန႔လည္း ၿပီးဆံုးမသြား
ဘတ္(စ္)ကားမ်ား ျဖတ္ေမာင္းဆဲ
က်ီးကန္းမ်ား ပ်ံဝဲ
ေစ်းသည္ေတြ ေအာ္ဟစ္ ေရြ႕လ်ားေနၿမဲ
ေနေရာင္ျခည္ထဲမွာ
ေလဟာ ေႏြးေနတာ။

၂၀၁၂.၇.၁၈
မြန္းလြဲ ၂း၅၇ နာရီ


(ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁။ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s