လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁

ေန႔လယ္ခင္း (၁) (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ေလက ပူတယ္
ငါ့အခန္းကေလးထဲမွာ ပူတယ္
အျပင္ဘက္ လမ္းမေပၚလည္း ပူေနမွာပဲ
ေနေရာင္ျခည္က ဗာဒံရြက္ေတြေပၚမွာ
ဝရန္တာမွာ ဘယ္သူမွ မရွိ
ကုလားထိုင္ေဟာင္းတစ္လံုး ၿငိမ္သက္လို႔ ေနေရာင္ထဲမွာ
ငါ့ကို ငိုက္မ်ဥ္းေစတဲ့ေန႔လယ္ခင္း
အလင္းေရာင္ ပူပူထဲမွာ
တေရြ႕ေရြ႕တိုးဝင္သြား
က်ီးကန္းေတြ။

၂၀၁၂.၇.၁၆
ညေန ၄း၀၂ နာရီ


(ကဗ်ာေလာက စုစည္းမႈ-၁။ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s