လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ (ဇာတိရနံ႔ ကဗ်ာမ်ား)

သီရိေခတၱရာ ဒိုင္ယာရီ (ေသာ္ဒီေ၀)

Leave a comment

ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ …
သီရိေခတၱရာၿမိဳ႕ မင္းၾကီးေတာင္ေပၚက
မည္ကာမတၱ အိမ္ကေလးတစ္လံုးရဲ႕
ဝါးထရံမွာ ကပ္ထားတဲ့ ဝါက်င့္က်င့္
ေကာက္ရိုးခ်ပ္တစ္ခုေပၚ (အဆိုအမိန္႔တစ္ခုလို)
‘တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္တဲ့
ေဟာဒီကမာၻၾကီး ေနထိုင္ေကာင္းဖို႔ဆိုတာ …
အင္မတန္မွ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းၿပီး
အင္မတန္မွ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံႏိုင္သူေတြ
ဖန္ဆင္းထားခဲ့ျခင္းမွ်သာျဖစ္တယ္’
… ဆိုၿပီး
အဲဒီစာတမ္းကို ခင္ဗ်ားေရးခ်ထားခဲ့ၿပီး
အဲဒီဆယ္စုမ်ား အဲဒီသူငယ္ခ်င္းမ်ား အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔
အဲဒီကမာၻၾကီးကိုပဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီးရဲ႕ ခုတင္တစ္လံုးေပၚမွာ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး
ခင္ဗ်ား … ထြက္ခြာသြားေတာ့တယ္။


(ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ – ကေလာင္စံု။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၁ – စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s