လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ (ဇာတိရနံ႔ ကဗ်ာမ်ား)

ပုဂံ (စိုင္းဝင္းျမင့္)

Leave a comment

ေစတီထဲ ေနေရာင္သြင္းယူခဲ့ပံုက
အံ့ၾသဖြယ္။
အုတ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္းစီမွာ
ရာဇဝင္ရွိတယ္။
ဧရာဝတီ
အေဝးေရာက္နံရံေဆးေရး
ေဆြးျမည့္စရာ။
အိုးျခမ္းပဲ့က
ရာစုတစ္ခုလံုးရတယ္
ရတနာသိုက္ တူးေဖာ္မိတယ္။
လက္ရာကေျပာတဲ့စကား
စိတ္ကူးစိတ္သန္း
ခမ္းနားရံုသက္သက္ မဟုတ္ဘူး
ငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရေပမဲ့
အဖြဲ႕အႏြဲ႕က်န္ေနတုန္း။


(ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ – ကေလာင္စံု။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၁ – စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s