လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

SKN

မန္းေလးစပရင္း (စင္ၾကယ္ၿငိမ္း)

Leave a comment

အမ်ိဳးသားေရးကို သူဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္တဲ့အေၾကာင္း
က်ံဳးၾကီးက ေျပာေနရဲ႕

ပေဒသရာဇ္လက္က်န္ အလြမ္းေတြအတြက္
နာေရးကူညီရင္ ဆုိင္ကယ္ဦးထုပ္ေဆာင္းပါ

ညိဳညိဳက ေျပာတယ္
က်မ ၂၆ လမ္းဘက္လာလုိ႔မရဘူး


Source: SKN@FacebookSKN @Facebook | Image: sxc.hu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s