လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ၾကယ္မ်ားနဲ႔အတူ

ကဗ်ာေရးျခင္းအႏုပညာ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ငါတို႔အားလံုး နာမက်န္းျဖစ္ေနၾက
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေဆးဝါးအျဖစ္မွီဝဲၾက

စကားတိုးတိုးေျပာၾက
အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ
ငါတို႔ပါရမီေတြ ထြန္းညွိၾက

သိခ်င္းေယာင္ေဆာင္ရတာထက္
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရတာ ပိုၿပီးခံစားၾကရ

ငါတို႔သာ ကဗ်ာဆရာမျဖစ္ခဲ့ရင္
ေႏွာင္းလူေတြက
ၿမိဳ႔ၾကီးေတြကို အျပစ္တင္ၾကလိမ့္

၆၊ ၇၊ ၁၉၉၉။


(ၾကယ္မ်ားနဲ႔အတူ – ေမာင္ေဆးရိုး၊ ေနမ်ိဳး၊ ကိုထက္ (ေရဦး)၊ ထြန္းလြင္သြယ္ (ဆူးျဖဴရိပ္)၊ ေဇာ္ထိန္၊ ေနညိဳေအာင္။ လင္းသစ္ေရာင္စဥ္ – ၂၀၀၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s