လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

banksy_pulp_fiction

က်ည္ဆန္မ်ားျဖင့္ ၾကံစည္ျခင္း (လင္းမိုးလက္)

Leave a comment

ႏွစ္ကာလမ်ားသာ ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း ျဖတ္သန္းသြားခ့ဲၾက
က်ည္ဆန္မ်ားျဖင့္ၾကံစည္ထားေသာ အၾကံအစည္မ်ား သက္ဆိုးရွည္လာ
လမ္းၾကိတ္စက္ႀကီးေအာက္က သဲပြင့္ေလးေတြ ေရတြက္ၾကည့္တယ္ သန္းေျခာက္ဆယ္

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ ေထာင္မပစ္ဘူး
လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေသာက္မပ်က္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး
လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အသက္မေပ်ာက္ဖို႔ျဖစ္တယ္

အႀကံအစည္အရ ေတာေတြေရာင္းခ့ဲ
ေတာင္ေတြေရာင္းခ့ဲ
ျမစ္ေတြေရာင္းခ့ဲ
ေခ်ာင္းေတြေရာင္းခ့ဲ
အနာဂတ္က ဆက္ျပဳတ္စရာ မရွိေအာင္ စုတ္ျပတ္ေနတာ
အၾကံအစည္ေတြထိလို႔ ေသြးစြန္းၿပီ
က်ည္ဆန္ေတြထိလို႔ ေသြးစြန္းၿပီ
က်ည္ဆန္ေတြနဲ႔ ၾကံစည္ထားတ့ဲ အၾကံအစည္ေတြေလ

ဒီေျမ ဒီေလ ဒီေရ
အတူတူစီးလာတ့ဲ ေလွေပၚမွာ
ငါတို႔ဟာ ေသလူေတြ။


Source: FacebookFacebook | Image: Banksy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s