လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

pejac_streetart

ေသရာပါ (လင္းမိုးလက္)

Leave a comment

အိပ္မက္တစ္ခုကို ဖ်က္ခ်ဖို႔ သူေတြးေနတယ္
လြယ္အိတ္ျဖဴျဖဴေလးက အလိုမတူပဲ သူ႔ငယ္ဘဝကို ယူသြားခ့ဲ
ဘယ္သူမွ မျမတ္စြန္းပါပဲ သူဘာေၾကာင့္ ရႈံးရတာလဲ
ပံုျပင္ထဲကေႏြဟာ ဒီေန႔အထိ သူ႔ကိုပူေလာင္ေစတယ္
မေတာ္တဆ မေတာ္တဆနဲ႔ တိုက္ဆိုင္မႈဟာ ခဏခဏပဲ
သူေအာ္လိုက္တိုင္း သူ႔အသံကို သူျပန္သိမ္းထားတယ္
ေဆာက္ထားတ့ဲ သဲနန္းေတာ္ေလး ေရအတက္မွာ ၿပိဳတယ္
သူ႔ကဗ်ာေလး နံရံေပၚမွာ ငိုေနတာ ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး
သူေနတ့ဲ ပံုျပင္ထဲမွာ ေႏြက တအားကို ပူေနတာ
ပံုျပင္ထဲက သူမထြက္လာႏိုင္ေသးဘူး
ဆရာဝန္ေပးလိုက္တ့ဲေဆးေတြ သူေဖာက္ၾကည့္ေတာ့ အလြမ္းေပ်ာက္ေဆး မပါပါလား
သူေသြးစစ္ခ်က္ထဲမွာ အလြမ္းေတြ ဘယ္သူမွ မေတြ႕ၾကဘူးလား
ေကာက္ေတြ႕တ့ဲ ဖဲခ်ပ္ေလးဟာ ဂ်ိဳကာျဖစ္ေနတယ္
ေဒါင္းဖဲကို တစ္ဘဝလံုး ေစာင့္ဆြဲဖို႔ စိတ္မကူးေတာ့ပါဘူး
ေသရာပါျခင္းကို တစ္ခုထက္ပို လက္မခံခ်င္ေတာ့တာနဲ႔
…………………
…………………………
…………………………………
သူ တက္တူးမထိုးျဖစ္ဘူး။

17-2-2014


Source: FacebookFacebook | Image: Pejac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s