လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာဘ၀ရွာပံုေတာ္ (ေဇယ်ာလင္း) - Front Cover

ကဗ်ာဟာ “ပင္မွည့္”လား “ဖြဲ႕စပ္”လား (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ကဗ်ာဟာ “ပင္မွည့္”လား “ဖြဲ႕စပ္”လား (ေဇယ်ာလင္း) - ၁


(ကဗ်ာ ဘဝ ရွာေတာ္ပံု – ေဇယ်ာလင္း။ ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၉။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s