လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ (လင္းဇင္ေယာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ (လင္းဇင္ေယာ္)

Leave a comment

ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ လမ္းခုလတ္။ ဂ်စ္ကားဗံုးေပါက္ကြဲ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား အရိုးတစ္ျခား အသားတစ္ျခား တစ္ဖဲ့စီက်ဆံုး။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ လမ္းခုလတ္။ ဂ်စ္ကားဘီးေပါက္။ လမ္းေဘးထိုးရပ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္။ ဆက္လက္ထြက္ခြာ။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ အစည္းအေဝးခန္းမ။ ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္ လူသူမရွိ။ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးေပါက္ကြဲ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား ေခါင္းတစ္ျခား ကိုယ္တစ္ျခား အတံုးလိုက္အရံုးလိုက္ က်ဆံုး။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ အစည္းအေဝးခန္းမ။ ဝင္ေရာက္စီးနင္း။ တန္ျပန္ပစ္ခတ္။ လက္ပစ္ဗံုးေပါက္ကြဲ။ လက္နက္ကိုင္မ်ား အေပါက္ဝမွာတင္ လက္နက္တစ္ျခား လူတစ္ျခား အထပ္လိုက္က်ဆံုး။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ အစည္းအေဝးခန္းမ။ ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္ ေသနတ္က်ည္မထြက္။ လက္နက္အျမန္ခ်ၿပီး အျပန္အလွန္ လံုးေထြးသတ္ပုတ္။ အင္အားခ်င္းမမွ်။ လက္နက္ကိုင္မ်ား အေရးနိမ့္။ ဂ်စ္ကားျဖင့္ဆုတ္ခြာစဥ္ လက္နက္ႀကီးထိမွန္။ ဂ်စ္ကားတစ္ျခားလူတစ္ျခား ေပါက္ကြဲလြင့္စင္။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ အစည္းအေဝးခန္းမ။ ဝင္ေရာက္စီးနင္းပစ္ခတ္။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား အငိုက္မိက်ည္သင့္လဲက်။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ ဂ်စ္ကားတစ္စီးျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာ။ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လဲက်ေနသူမ်ား တစ္ေယာက္ခ်င္း ျပန္ထလာ။ က်ည္ကာအက်ႌ ရင္ဘတ္၌ က်ည္ဆန္ရာမ်ား ဇကာေပါက္ထ။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။ ဂ်စ္ကားတစ္စီး။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး။ လမ္းခုလတ္၌ ဂ်စ္ကားဗံုးမေပါက္ကြဲခင္ အခ်ိန္မီရွင္းလင္း။ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမေပါက္ကြဲခင္ အခ်ိန္မီရွင္းလင္း။ အလစ္ဝင္ေရာက္စီးနင္း။ တန္ျပန္ပစ္သြင္းလိုက္ေသာ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား မေပါက္ကြဲခင္ အခ်ိန္မီရွင္းလင္း။ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မွဳမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြား။ အစည္းအေဝးခန္းမထဲမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္ေယာက္မက်န္ လဲက်ေသဆံုး။ ယမ္းေငြ႔တလူလူ ဖံုးလႊမ္း။ ေသြးအိုင္ထဲမွ ေသဆံုးသူမ်ားကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆး။ ေသဆံုးသူမ်ားသည္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေန။ လက္နက္ကိုင္လူတစ္စု ဒီကိြဳင္မ်ားႏွင့္ ကိြဳင္အႀကီးႀကီးပတ္မိ။ ဂ်စ္ကားတစ္စီးျဖင့္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ဆုတ္ခြာ။ အတြင္းဝန္မ်ားရံုးမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္လႊတ္။ ဂ်စ္ကားတစ္ျခား က်ည္ဆံတစ္ျခား။ ယမ္းေငြ႔တလူလူဖံုးလႊမ္း။

၂၀၁၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ။

Source: Lynn Zinyaw @FacebookLynn Zinyaw @Facebook
Image Source: Wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s