လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစ္သီး၊ သီခ်င္းနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္ (ကိုသစ္မွ်ား)

သစ္သီး၊ သီခ်င္းနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္ (ကိုသစ္မွ်ား)

Leave a comment

လိပ္စာတစ္ခုကို မင္းေမးမယ္
ၾကမ္းခင္းမွာ အိပ္ေပ်ာ္တဲ့အခါ
ဆုပ္ထားတဲ့လက္သီးနဲ႔ ရွာေဖြမႈျပင္ဆင္
ထမင္းနင္တဲ့ရက္ေတြ ထူထပ္လာတဲ့အခါ
လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္မွာလိုက္
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ . . .
ယံုၾကည္မႈတစ္ခုနဲ႔
ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္ၾကပါစို႔။
(Source: Pyipyi@Facebook)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s