လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကိုးဆယ့္တစ္ - Pemskool Pdf Poetry

မူးယစ္ေနသူမ်ားမွတပါး မည္သူမွ် မရယ္ေမာႏိုင္ (ခင္ေအာင္ေအး)

Leave a comment

တစ္ဖက္မွာ ပ်ားတုပ္လ်က္ အျခားတစ္ဖက္မွာ ေတာ္လွန္ေရး(မိမိကိုယ္မွ မိမိ)
မိမည္ မမိမည္ မသိရေသးပါ ေတာ္လွန္ေရးကာလ တေလွ်ာက္ မမိေသးဘူး
လို႔ပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း လ်က္ေပါ့ မေပါ့တာ ေသခ်ာမွ ႏွဳတ္လိုက္
ေတာ့မယ္ ဘာမွလဲ ၾကိဳတင္မေသခ်ာ ေနာက္က်ေတာ့လဲ မေသခ်ာ ဒါဆို ဝင္းဦး ႏွဳတ္
ခမ္းေမြးေပါ့ ဘာဆိုင္လို႕လဲ ဆိုင္မွ ေျပာရမွာလားဆိုေတာ့ ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္
ဘာဆိုင္ သမၻန္ခပ္ေပါ့ လို႕ ခပ္ဆိုင္းဆိုင္းေျပာတယ္ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္မုန္းတယ္
အဲဒီလိုကိစၥမ်ိဳး အမ်ိဳးအမည္မသိ ယူ၊အက္ဖ္၊အို လို႕လဲေျပာတယ္ မင္းဟာ ဟုတ္ရဲ့လား
ဆိုေတာ့လဲ ေတာင္က်ေရေတြကိုၾကည့္ေပါ့ လို႕ေျပာတယ္ ဘယ္လို ဥပမာ တင္စားမွဳမ်ိဳးလဲ
…ဟ ေကာင္ရ မင္းက အပ်င္းခ်ည့္တက္မေနနဲ႕ေလ ေပါ့၊ သူ႕စကားေၾကာမွာ ငါေမ်ာမိျပီ
ငါ မိျပီ ငါ့ကိုယ္ငါ မိျပီ ဒါ..ေတာ္လွန္ေရးပဲ မင္း ငါ့ကို မရြဲ႕နဲ႕ေနာ္ ေၾသာ္ မင္းမွ ပိေတာက္ေတြ
ပြင့္တာနဲ႕ မႀကံဳလိုက္တာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မိတာ မိတဲ့ အခုိက္ ေတာ္လွန္ေရးအခိုက္ပဲ နည္းနည္း
ပါးပါး နားစြင့္ထား ဟ ေကာင္ရ လူဆိုတာ သီးခ်ိန္တန္သီး ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္ရတယ္ ပိေတာက္ပြင့္တာ
မင္း တိတိပပ ျမင္ဖူးလား ေရခ်ိဳေတြနည္းလာတဲ့ အေလ်ာက္ ေလွေမွာက္မွာလည္း မေၾကာက္
ေတာ့ဘူးကြ ရာသီဥတုေတြက ေဖာက္ျပန္လာ လူေတြက ေဖာက္ျပန္လာ ငါ့ကိုယ္ထဲက ေရ၊ေလ
ေျမ၊မီး ေတြလည္း ေဖာက္ျပန္လာ ငါ့ စကားလံုးေတြလည္း ေဖာက္ျပန္လာ ငါ့ စာေၾကာင္းေတြ
လည္းေဖာက္ျပန္လာ ငါ့ဘာသာစကားေတြလည္း ေဖာက္ျပန္လာ အျခားတစ္ဖက္မွာ ေတာ္လွန္ေရး
တစ္ဖက္မွာပ်ားတုပ္လ်က္ ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း ေပါ့။
(ကိုးဆယ့္တစ္ – Pemskool Pdf Poetry။ စက္တင္ဘာ – ၂၀၁၀)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s