လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး (၁) (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

ဖ်ားလို႔မေသ
မွားလို႔ေတာ့ ေသရင္ေသမယ္
ပ်ံ/လန္ေနတုန္းပဲ အခုလည္း
ျမင္းကို ျမစ္အထိေရာက္ေအာင္ဆြဲလာ
လူငယ္ကို လင္းေစတဲ့ အရာထဲမွာ
ေဆးမင္ေၾကာင္လည္း ပါတယ္
ဘယ္ေခတ္တုန္းကမွ အေမွာင္မက်ခဲ့ပါ
ရူးမိုက္တာ တစ္ခုခု လုပ္ၾကရေအာင္ဆိုရင္
သင္လည္း ပါဝင္ၿပီးသားပဲလား။
လႊဲခ်စရာ ေခတ္ၾကီးတစ္ေခတ္လံုးရၿပီးမွေတာ့
လြဲၾကစရာ ဘာအေၾကာင္းမွမရွိ
အခုလည္း လမ္းကလာတဲ့လူေတြခ်ည္းပဲ လန္းေနတာ
ကိုးကားစရာ ကမာၻ
ကမာၻမွာ အခုအေၾကာင္းအရာ
ဒူးေထာက္ၿပီး အသက္ရွင္ေနရတာထက္စာရင္
မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေသရတာ ပိုေကာင္းပါတယ္
ပိုေကာင္းတဲ့ကဗ်ာ/ကမာၻ အရွာအေတြ႕မွာ
ကြယ္လြန္ၿပီးသားေတြပဲ ျပန္ျပန္လာ
ဥာဏ္တူတဲ့အခါ ရန္သူဆိုလည္း
အေသခံ အမွန္ခ်စ္/ျဖစ္ သြားရမွာပဲ။ ။

(ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s