လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး (၁၂) – (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

စာတိုက္မွ လမ္းေဘးဖုန္းမ်ားမွ လူႀကံဳမ်ားမွတဆင့္ ပန္းမ်ားပြင့္ခဲ႔ရာမွ
တစ္ေယာက္မွားတာနဲ႔ အကုန္ျပန္စရ လမ္းေဘးဂီတေခတ္ဦးမ်ားမွ
ေနာက္က်လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေရာက္ေရာက္ခဲ႔ရတာပဲ
ေဆးေျခာက္နဲ႔ ေျမာက္လာ လူယဥ္ေက်းမ်ား

အလံုလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လာ
အေဆာက္အဦးေတြ အျပီးမွာငါလည္း
ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တာပဲ တစ္လမ္းတည္း တစ္တိုက္တည္း တစ္ေခတ္တည္းလြဲလို႔
ျမိဳ႕ထဲေရာက္လာ

ေရွးလူမ်ားနည္းတူ အခုလည္း အိပ္မရလို႔ လမ္းေပၚေရာက္လာ
ကြယ္လြန္သူေတြ ျပန္ရွာေတြ႕မလား
အေမွာင္ထဲ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တက္လာ
ေဆးေပါ့လိပ္မီးရဲရဲ မ်ားမွ တစ္ေန႔ေတာ့ ခ်က္ေဘာက္မွာ လင္းလာမွာပဲေလ
ကိုယ္ေျပာခဲ႔တာလည္း အခု ဘယ္သူမွ ျငင္းမရ
စာအုပ္နဲ႔မရ CD, DVD အခ်ပ္ေတြနဲ႔ ဒီတစ္ခါေတာ့ မရ
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ ျပန္ရွာရတယ္

ဘာအေႀကာင္းျပခ်က္မွမေပး သူေျပးေနတာလို႔ အခုေရးလို႔ရ(လာ/လား)
ေရွ႕ကေလွ်ာက္လာသူဟာ ငါ ဘာေႀကာင့္မွန္းမသိ
ဝရန္တာမွာ ထြက္ထြက္ရပ္မိတာလည္း ငါ
ဘယ္လိုမွေရွ႕ဆက္မရ လမ္းေဘးခ်ရပ္မိတာလည္း ငါပါပဲကြာ
ေမွ်ာ္စရာျပန္စာမလိုရင္ ေပ်ာ္စရာ ဘယ္ေနရာကမွ မပါ
ညထဲ ပ်က္က်ေနတာ ႀကယ္မွမဟုတ္ခဲ့ရင္
မနက္ထဲ တိုးဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမယ့္ ကမာၻ ငါ ငါပဲ

(ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s