လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး (စိုင္း၀င္းျမင့္)

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး (၄) – (သမိုင္းေၾကာင္းအရ) (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

ကမာၻမွာ ကစားစရာ က စရာတစ္ခုေတာ့ အျမဲရွိေန
အာဖရိကရိုးရာ ဘူဘူဇီလာမ်ားနဲ႕ ၀ါကာ ၀ါကာ
အခုလည္း ဂဏန္းစတိုင္လ္မ်ားနဲ႕
ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ဘူးဆိုခဲ့ရသလို အရာရာအားလံုး ျဖစ္ခဲ့လို႕လည္း ဆိုခဲ့ရ
သမိုင္းေၾကာင္းက ဘယ္လိုပဲေရးေရး လဲမႈိ႕ေတြလို လြင့္၊ ပန္းလိုပြင့္၊ တိမ္လိုအသင့္
နာဂစ္သစ္ပင္ ျပန္ရွင္သန္လာသလို ဧရာ၀တီျပန္လာတဲ့အခါ
ႏိုင္ငံ ေရး ထား၀ယ္ ဘိတ္ တို႕ဘုိးဘြားအေမြအႏွစ္နဲ႕
သားသမီး ေျမးျမစ္ သယံဇာတေတြလည္း ျပန္လာမွာပဲေပါ့
သမိုင္းေၾကာင္းက ဘယ္လုိပဲေရးေရး
ႏွစ္ၾကြင္းတဲ့အခါ ငါပဲ အျမဲက်န္ျပန္ရ
စားလို႕လည္း မျပတ္ လူ႕ဘ၀ထက္မကတဲ့ အရာမ်ားနဲ႕
အခုလည္း ဖ်က္/ျဖတ္ ေနရတုန္းပဲေလ
ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ အေရးအခင္ ၾကိဳႏွစ္မ်ားနဲ႔ စစ္အစိုးရေခတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္
အခု ဒီမိုကေရစီေခတ္ဆိုလည္း ငါ့သူငယ္ခ်င္းဟာ ေရနည္းငါးလိုခက္ခဲ
ခက္ခဲလည္း လက္တြဲမပ်က္ ဖ်က္/ျဖတ္ေနတုန္းပဲေလ
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားနဲ႕
လက္နက္ေနရာမွာ လပ္ေတာ့
လက္သမားဆရာလည္း အိမ္ေကာင္းနဲ႕ ေနရမယ္မွာ
ပိုက္သမားလည္း ငါးကြက္ေပ်ာက္
ပန္းရံသမား အုတ္ေနာက္က်
လယ္သမားလည္း ပိုးက်
(ေဒသခံမ်ားေျပာစကားအရ မိုးေခါင္ေရရွား ငလ်င္ေၾကာမ်ားနဲ႕
နာဂစ္ကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္လႊတ္ရင္ လႊတ္လိုက္ပါ
အဲဒီလူေတြကိုေတာ့ ျပန္ေခၚသြားေပးပါ)
ေဒသ အေသခံမ်ားရဲ႕ ေျပာစကားအရ
ရခိုင္ လိုင္ဇာ စစ္ေရးမ်ားနဲ႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား
(သတၱဳေတာ့ လာလာခ်၊ ေရႊေတာ့ ဘယ္သူမွ မခ်)
ကမၻာေက်ာ္ သမၼတၾကီးမ်ားနဲ႕ သူ႕အေၾကြးကို ေက်ေအာင္ဆပ္ရမည္ ဆိုတဲ့ မယ္ႏုမ်ား
ဖေယာင္းတိုင္မီးအလင္းနဲ႕ ကမၻာေက်ာ္အာလူးစားသူမ်ားမွာ
တြယ္သာတြယ္ အပါယ္မက်
အခုလည္း ကမၻာ/ကဗ်ာကို ရံုသြင္းျပ သမိုင္းေက်ာင္း/ေၾကာင္းအရပါပဲ။

(ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာကမာၻာာားးးးးး – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s