လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ (ေနမ်ိဳး)

ဝါက်ျဖစ္သြားေသာ အကၡရာမ်ား (ဖတ္ရန္သက္သက္သာ) (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ေသျခင္းတရားဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တယ္
ေဝဒနာေတြဟာ ေဆးဖက္ဝင္တယ္
ဒုကၡတရားဟာ ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္
ဆာေလာင္ျခင္းဟာ သိပ္ အရသာရွိတယ္
အထီးက်န္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ ျဖစ္တယ္
စာေမးပြဲက်ၿပီးရင္ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ ပိုရွိမယ္
ငါ ေျပာျပမယ္
ငိုသံေတြဟာ လာမယ့္ႏွစ္မွာ အရႊင္ျမဴးဆံုးကြဲ႕။
(ေျမြၾကီးပါခင္ဗ်ာ (ေခတ္ေပၚကဗ်ာ၊ ပံု၀တၳဳ၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ား) – ေနမ်ိဳး။ ဇန္နဝါရီ – ၂၀၁၂၊ ဟစ္တိုင္စာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s