လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

နိဗၺိႏၵ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

မာယာေကာ့စကီ
ဂ်က္လန္ဒန္
ဗင္ဂိုး
မာရီလင္မြန္ရိုး
ျမိဳ႕မျငိမ္း
ကတ္ကိုဘိန္း
စာအုပ္အထူၾကီး ၆ အုပ္
မွတ္သားစရာက တစ္ေၾကာင္းတည္း
ကမာၻၾကီးကို ျငီးေငြ႕ခဲ့ၾကတယ္။
အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s