လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ခ်စ္ေသာမင္းနဲ႔ငါ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

မင္းနဲ့ငါဆိုတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ မင္းနဲ့ငါ
မင္းနဲ့ငါဆိုတဲ့ အေဝးေျပးလမ္းမၾကီးေပၚမွာ မင္းနဲ့ငါ
မင္းနဲ့ငါ အမည္ရတဲ့ ငရဲမွာလည္း မင္းနဲ့ငါ
ပန္းသီးစားရဦးမယ္
ေျမြကိုက္ခံရဦးမယ္
စစ္တိုက္ၾကရဦးမယ္
တစ္ေယာက္အနာကိုတစ္ေယာက္က
လွ်ာနဲ့လ်က္ေပးၾကရဦးမယ္ မင္းနဲ့ငါ။
CD..1 – ဂြ်န္လင္ႏြန္ မဆိုခဲ့ေသာ သီခ်င္းမ်ား (၂၀၀၃)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.