လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ (ျမတ္သစ္)

Leave a comment

အေတာင္ပံမဲ့ငွက္ေတြ ပ်ံသန္းသြားေနသည္။ အနက္ေရာင္ ေနလံုးၾကီး ေရျပင္ထဲ ငုပ္သြားသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ရွင္သန္ဆဲျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ဥေကၡာင္းျဖစ္သည္။ ဖြင့္ထားေသာ္လည္း ဘာမွမျမင္ရေသာ မ်က္လံုးသည္ အသံုးမဝင္ေတာ့၍၊ အလံုးစံုကို လက္ခံထားေသာ နားသည္ ေလတိုးသံ၊ အသက္ရွဴသံေတြကို တရစပ္ ၾကားေနရ၍၊ ေသဆံုးသူတို႔ႏႈတ္က ဘာမွမေျပာႏိုင္၊ နားကလည္း ဘာတစ္ခုမွ မၾကားႏိုင္၊ အေမွာင္ရႊံ႕ႏြံထဲမွာ နစ္ေနေသာ လူႏွစ္ေယာက္။

(တနဂၤေႏြဝိုင္း – ျမတ္သစ္။ သံုးပြင့္ညီညာစာေပ – ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s