လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တနဂၤေႏြဝိုင္း (ျမတ္သစ္)

Leave a comment

ေလးဦးစလံုးပခံုးေပၚမွာ လိပ္ျပာတစ္ေကာင္စီ တင္ထားၾကသည္။
ေလးဦးစလံုး၏ လက္ထဲမွာ သပိတ္လြယ္ငွက္ေတြ ထည့္ထားေသာ ေလွာင္အိမ္ရွိသည္။ ပန္းပြင့္၊ ငွက္ စသည့္ သတၱဝါမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ေမာ္ေတာ္ကားေပၚ တင္ယူသြားၾကသည္။ သူတို႔၏ ခရီးစဥ္ကို သူတို႔ေလးေယာက္မွလြဲ၍ မည္သူမွ် မသိၾက။ ခရီးအစသည္ နံနက္လင္းအရုဏ္။ ခရီးအစသည္ ရန္ကုန္။ ခရီးအစသည္ လူေလးေယာက္။ ခရီးအစသည္ ရွာေဖြျခင္း။ ခရီးအစသည္ ေပါင္းစည္းျခင္း။

(တနဂၤေႏြဝိုင္း – ျမတ္သစ္။ သံုးပြင့္ညီညာစာေပ – ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s