လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

ဦးေခါင္းေရာင္း၀ယ္ေရး (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ဒါက ရယ္ေနတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက အသံျမည္ေနတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက သီခ်င္းဆုိေနတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက ခါးေနတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက အလြန္မာေက်ာတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက သခ်ၤာေတာ္တဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက အေပါက္တစ္ေပါက္ပါတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက “ေျမႀကီး” လုိ႔အၿမဲစာလုံးေပါင္းေနတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက သုံးစဲြရန္ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက ဘယ္ယံုႀကည္မႈမွ လက္မခံတဲ့ ဦးေခါင္း
ဒါက “တာ့တာ” လုိ႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ဦးေခါင္း
(အားလုံးဟာ လက္ေ႐ြးစင္ေတြခ်ည္း )

ကဲေျပာပါ ….
ဘယ္အမ်ဳိးအစားကုိ အလုိရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ … ။

(Idea Magazine – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၂။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s