လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တံခါးရြက္ႏွစ္ခု (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

တံခါးရြက္ႏွစ္ခုဟာ
အလုပ္ရႈပ္တယ္။

ေသတဲ႔လူ ေသတယ္
ရူးတဲ႔လူ ရူးတယ္။

အမွန္တကယ္
တံခါးရြက္ႏွစ္ခုဟာ
အလုပ္ရႈပ္တယ္။

မေျပာသင္႔ေသာစကားကို ေျပာေနဆဲ
ေျပာသင္႔ေသာစကားကို ေမ႔ေနဆဲ
ငါ႔အရိပ္လည္း သမံတလင္းမွာ ၿငိေနဆဲ။

စိတ္ေမာစရာ
ငါေျခတင္ထားတဲ႔ခံုက မၿငိမ္ဘူး
ငါလက္တင္ထားတဲ႔ပခံုးက မၿငိမ္ဘူး

ငါ႔အနားမွာ
ဘ၀ကို ေျပာင္းျပန္လြမ္းတဲ႔ ေလခၽြန္သံ။

တံခါးရြက္ႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ႔
ကၽြန္ေတာ္႔မွာ မူရင္းမရွိဘူး။


(ဟန္သစ္ မဂၢဇင္း – အမွတ္ ၉၉။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s