လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Blind Willow Sleeping Woman (Haruki Murakami)

သားပိုက္ေကာင္ရံုသို႔ အလည္သြားျခင္း (သန္းထိုက္စိုး)

Leave a comment

A Perfect Day for Kangaroos (Haruki Murakami)

လိုက္ကာေတြ ဆြဲဖယ္ၿပီး အျပင္ေလာကၾကီးကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဤေန႔သည္ သားပိုက္ေကာင္ေလးဆီ သြားလည္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေယာက္လံုး သိလိုက္ၾကသည္။ ေနက သာေနသည္။ ရာသီဥတုက ၾကည္လင္ေနသည္။ လမ္းေပၚမွာ ဗြက္ေတြလည္း မရွိေတာ့။
ဘာသာျပန္ – သန္းထိုက္စိုး(A Perfect Day For Kangaroos by Haruki Murakami. English Trans. by Theodore W. Goossen. Image src: WhiteRabbitJapan.
ရြက္ႏုေဝ – ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၁။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s