လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ခ်စ္ေသာေက်းဇူးမ်ား (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

ဘဂ်မ္း
ေအာင္ရွိန္၊ ေမာင္စိန္
သန္းၾကြယ္၊ ဘၾကည္
ေဝါ့ဒ္ဒစၥေနတို႔ဟာ
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ေရွးဦးအစ
ဇာတ္လိုက္ၾကီးေတြေပါ့။

ရႈံ႕မဲ့ၿပီး ေအာက္စိုက္ေနေသာ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား
ပံုမွန္ေနသားတက်ၿပံဳးလို႔ရေအာင္
သူတို႔ျပဳျပင္ေပးသြားၾကတာေလ။

(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s