လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Reverse Rapture (Dara Wier)

အျပာေရာင္ႏြားထီးမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း)

Leave a comment

(ဤအရာသည္ ျငမ္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈျဖစ္၏) (ဤအရာသည္ ယာယီသာျဖစ္သင့္သည္) (ဒိုမီနဳိသက္ေရာက္မွဳ) (ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံခဲ့ရသည္) (ထုိအရာသည္ ကုန္ေလွာင္ရံုထဲ၌ရွိခဲ့သည္) (ထုိေနရာကုိ မည္သူမွ်မသိပါ) (ထုိအရာသည္ ျပဳိလဲသစ္ပင္မ်ား စုပံုထားေသာလမ္းျဖစ္သည္) (၎၏ ေရေျမာင္းငယ္မ်ားအား သင္ျမင္ေတြ႔ နိဳင္ပါသည္) (သူတို႕ လက္ေဗြမ်ား ထားရစ္ခဲ့သည္) (သူတို႔ေဒၚလာေငြနဲ႔ အတူတုန္လွဳပ္ေနၾက) (ဘယ္သူမွ သီးျခားအေရာင္ေတြကုိ မေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေလာက္ဘူး) (သူတို႔ဟာမတူတဲ့ အရာေတြကုိကြဲျပားတဲ့လူေတြဆီ ပုိ႔တယ္) (ကံတရားအတြက္) (သက္သာတဲ့ေစ်းႏွဳန္း) (ခ်က္ခ်င္းရပ္ပစ္) (ေရာင္းရန္ အသားမ်ား) (လတ္ဆတ္ပါတဲ့ အသီးအႏွံ) (အင္းဆက္ ကင္းေသာ) (ငါးေမြးကန္) (လေရာင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ)

(ထုိအရာက အမည္သတ္မွတ္ျခင္းကင္းခဲ့) (ဘယ္သူမွ လွလွပပ အေသးစိတ္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းလုပ္ရမယ္မသိၾကဘူး) (အဲဒါဟာ ဒံုးအေျမွာက္ဆံလို ခံစားရသည္) (သၤခ်ိဳင္းဂူေတြလုိ ေလးလံၾကီးမားသည္) (လူတုိင္းရဲ့ ဥာဏ္ပညာကုိ ထိုအရာက စစ္ယူခဲ့ျပီး) (ငါတုိ႔မွာ သြားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပႆနာရွိခဲ့တယ္) (ငါတုိ႔ အျမင့္ၾကီးအေပၚကုိပ်ံတက္ေနခဲ့တုန္း) (ငါတုိ႔ရဲ့အစြန္းထြက္မ်ားက ေကာက္ေကြ႕ေနခဲ့ၾက) (ငါတုိ႔ဟာ ဗြက္အုိင္ေတြလုိ ရွိခဲ့ၾက) (ဘာလီေဖ်ာ္ရည္ထဲကုိသၾကားေတြ ေပ်ာ္ဝင္သလုိ ငါတုိ႔ခံစားရ) (ထုိအရာဟာ ကုိင္တြယ္ရန္ ေလးလံေနခဲ့) (ငါတုိ႔အမွတ္တံဆိပ္ရဲ့ ဖုန္းကြယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ) (အဲဒါ အလွကုန္ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့) (သလင္းၾကယ္သီးေတြလုိ) (ငါတုိ႔ဟာ ငါး။ ျပီးေတာ့) (ငါတုိ႔ေလွကားေတြကုိ ငါတုိ႔လုိခဲ့) (အေတာ္မ်ားမ်ား

ပုပ္သုိးေဆြးေျမ့) (ငါတုိ႔ဟာ အခ်ိဳ႔ေသာသစ္ပင္ေတြကုိခုတ္လွဲပစ္နိဳင္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ သစ္ပင္ေတြကုိ စုိက္ပ်ိဳးနိဳင္ျပန္တယ္) (အပူေငြ႔လႊတ္မွုကင္းေအာင္ငါတုိ႔လုပ္နိဳင္တယ္) (သင္ဟာ မုိးေလဝသ႒ာနက ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ) (တိမ္တခ်ိဳ႕အား ဖမ္းယူခဲ့) (ေတာင္တန္းတစ္ခုေပၚမွာ ေရႊ႔ေျပာင္းဖုိ႔ ဘယ္လုိခံစားခဲ့ရသလဲ ဆုိတာကုိ အမွတ္ရစမ္းပါ) (ငါတုိ႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ တက္ၾကြမွဳေတြ ရွိခဲ့ရဲ့) (သစ္ျမစ္ေတြလုိ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားေပၚခုန္ေပါက္တက္ၾက) (ငါတုိ႔ သစ္ျမစ္ေတြလုိ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾက) (မည္သည့္ေနရာကုိမဆုိ ငါတုိ႔ေရရွာရန္ အလုိ႔ငွာ သြားခ်င္ခဲ့) (ငါတုိ႔ဟာ ေရဘာသာေဗဒ ကၽြမ္းက်င္သူ ေနာက္ေတာ့) (ငါတုိ႔မွာထမင္းေပါင္းအုိးေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္) (ငါတုိ႔အလ်င္အျမန္က်ိဳးေပါက္) (ငါတုိ႔ဟာ စပေရးျဖန္းတဲ့ဗူးေတြျဖစ္ခဲ့) (ငါတုိ႔မွာေငြေၾကးရွိခဲ့) (ငါတုိ႔ဟာ စကၠဴ

ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ခဲ့) (ငါတုိ႔ရဲ့တုိးပြားမွဳေတြဟာေနရာမွန္မွန္ကန္ကန္ရွိခဲ့ၾက) (ငါတုိ႔ဟာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါးလႊာျခင္းခံခဲ့ရ) (အဲဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရျခင္းကသူတုိ႔ျမင္တတ္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ပါပဲ) (သူတုိ႔ဟာ ငါတုိ႔ကုိ မျမင္နိဳင္ခဲ့ဘူး) (ငါတုိ႔အရာရာကုိျမင္နိဳင္စြမ္းမရွိရဲ့ခဲ့ဘူး) (သူတို႔ အလုပ္မလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ ငါတုိ႔ကတစ္ခုခုကုိမွတ္သားခ်င္ရံုေလး သက္သက္ပါပဲ) (ငါေတာ့ဟာအလင္းကာ ေရွာေစာင္ ျဖစ္ခဲ့) (သင္သည္ အလံမ်ားျဖင့္ဖံုးအုပ္ထားေသာ အမ်ားထဲကတစ္ေယာက္။ ေနာက္ေတာ့ အမိေလဘာတီ) (သူမဟာ အျမင္ရွိတဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့) (ငါတုိ႔ဟာ ျမက္ေျခာက္ပင္ လိပ္မ်ားျဖစ္ဖူးရဲ့) (ငါတုိ႔ဟာ ျမက္ေျခာက္ပင္ရွည္ မ်ားလည္းျဖစ္ဖူးရဲ့) (ငါတုိ႔က စကဴၠအေလးခ်ိန္မ်ားလည္း အလုိရွိခဲ့ဖူးရဲ့) (ငါတုိ႔ဟာ အရုပ္ကေလးေတြအလုိရွိခဲ့ဖူးရဲ့) (ဒါဟာ သူတုိ႔လုပ္ခဲ့တဲ့ အေရးမပါတဲ့အတုိးနွဳန္းတစ္ခုလုိ ေငြေၾကးခဝါခ်မွဳတစ္ခု

ျဖစ္ခဲ့တယ္) (တစ္ခုေသာ ခ်က္ျပဳတ္ေမႊးမီးဟာ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အျမဳပ္ေတြကိုေမႊပစ္ခဲ့ရဲ့) (ေျခာက္ေသြ႔ျမိဳ႔ငယ္ထဲငါတုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနခဲ့ၾက) (ထုိေနရာသည္ေနထို္င္ရာ ကမာၻေျမျပင္) (မ်က္ဝန္းထက္ မၾကီးမားတဲ့အရာ) (ငါးပန္ကန္လံုး၏ ေအာက္ေျခ၌ရွိကုန္ခဲ့ေသာ) (အထဲမွာေတာ့ ငါးတစ္ေကာင္တစ္ျမီးမွ မရွိခဲ့) (ေရဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့) (ျပီးေတာ့ ေရမ်ားေမ့ေလ်ာျခင္းကုိ ေရႊ႔လ်ားသြားသလုိမ်ိဳး) (သင့္မွာရွိေနဆဲလား) (အဲဒါက အနီးအနားတစ္ေနရာမွာ) (ဒါကုိပဲ ငါတုိ႔လံုျခံဳတဲ့ေနရာထဲ ထည့္သြင္းဖုိ႔ၾကိဳးပမ္းခဲ့) (တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရဲ့ အကုိင္းအခက္မ်ားထဲ) (သစ္ခုတ္သမားတစ္ဦးလုိ သရုပ္ေဆာင္)

(သူတုိ႔အားသင္၏အျပာေရာင္ႏြားကုိ ျပစမ္းပါ) (သင္၏တိရိစာၧန္မိတ္ေဆြ) (မင္းေပါင္းစည္းထားတဲ့ အမွတ္အသားေတြဘယ္မွာထားခဲ့သလဲ ဆုိတာကုိ ျပလုိက္စမ္းပါ) (သူတို႔ကေျပာရဲ့ သူတုိ႔ဟာသံသယေတြနဲ႔ ဖုံးအုပ္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္တဲ့) (သူတုိ႔မ်က္ရည္စက္ေလွကား တစ္ခ်ိဳ႕ အလုိရွိခဲ့ၾကတယ္) (သူတို႔ကုိေျခာက္ေသြ႔ေရခဲမ်ားနဲ႔ဖမ္းလုိ႔ရတယ္) (ငါတုိ႔ထားခဲ့တဲ့ အရည္အရင္းအႏွီးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလုိ႔ရနိဳင္ေသးရဲ့) (ငါတုိ႔အလုိမရွိေတာ့ပါ) (ငါတုိ႔ဟာ အသံျမည္ ငွက္ကေလးေတြလုိမ်ိဳး သရုပ္ေဆာင္နိဳင္ေသးရဲ့) (ငါတုိ႔ သူတုိ႔ေတြ ပ်ံတဲ့ပံုစံအတုိင္း ပ်ံသန္းနိဳင္ ေသးတယ္) (သင္၏စြပ္က်ယ္ အနီေရာင္ကုိ

သင္ဝတ္ဆင္နိဳင္ပါေသးသည္) (သင္၏ေကာင္းဘြိဳင္ ဦးထုပ္အနီ ကုိလည္း သင္ဝတ္ဆင္နိဳင္ပါေသးသည္) (ၾကည့္ရတာ က်က္သေရမဲ့လုိက္တာ) (တယ္လီေဗးရွင္း အတြက္ လုပ္ထားသလုိမ်ိဳး) (ညံ့ဖ်င္းတဲ့အမ်ိဳးအစား) (တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ငါတုိ႔ကုိသင္ၾကားဖုိ႔ ဇာတ္ညႊန္းေရးခဲ့တာ မွတ္မိေသးလား) (အရင္တုန္းကေျမၾကီးနဲ႔ကပ္ေနတဲ့ ေလထုဟာ အခုဘာအျပာေရာင္မွမရွိေတာ့ဘူး) (ငါတုိ႔ကုိထိေတြ႔လုိ႔ မရနိဳင္ခဲ့ဘူး) (ငါတုိ႔ဟာ သစ္သားမင္းတုန္းေတြျဖစ္ခဲ့) (ငါတုိ႔ဟာ သစ္ပင္ဆင္ေျခေလွ်ာမွာ ေနထုိင္ခဲ့) (လွ်ပ္စီးလပ္သြားခဲ့တဲ့အခါ) (ေလာင္ကၽြမ္းေတာ့ အလုိမရွိခဲ့) (ငါတုိ႔မေဆးေၾကာပစ္ခဲ့ဘူး) (ငါတုိ႔မဖယ္ရွား မသန္႔စင္ပစ္ခဲ့ဘူး) (ကိုယ္တြယ္လုိ႔မရတာကုိ ငါတုိ႔ခံစားခဲ့ရတယ္) (ငါတုိ႔ရဲ့သိပၸံမွာသံသယျဖစ္စရာ လကၡဏာတစ္ခ်ိဳ႔လုိ ျပန္ေတြ႔ရတယ္)

(သင္ဟာငါ့ကုိ အျမဲတမ္း တိက်ခ်င္ခဲ့သည္) (မုန္တုိင္းတစ္ခုရဲ့ ေျမတုိက္ခန္းလုိမ်ိဳး) (သင္၏ ေလစီးေၾကာင္း အနီးအနီးမွာ ရွိဖုိ႔ငါအလုိရွိခဲ့) (သင္ငါ့ကုိ အေပါင္းအသင္းမက္တဲ့လူလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ ငါစိတ္ခ်မ္းသာတယ္) (မင္းနံရံေပၚမွာေရးထားတဲ့ မင္းရဲ့စာသားေတြလုိလည္း မင္းဘယ္ေတာ့မွ မေျပာခဲ့) (ငါ့တုိ႔ရဲ့ေပ်ာ္စရာအတိတ္ကုိလည္း မင္းဘယ္ေတာ့မွ မေျပာခဲ့ဘူး) (မင္းဟာ ျခံေစာင့္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး) (မင္းဟာ ေျမတူးသမား တစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ခဲ့ျပန္ဘူး) (မင္းဟာ ေခါင္းတုိင္ထဲမွာလည္း မေနခဲ့ဘူး) (မင္းဟာ ၾကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး) (ငါတုိ႔ဟာ ေဆာက္လုပ္ေရး ေအာက္မွာရွိေနဆဲ) (ငါတုိ႔အေပၚမွာ လုပ္ငန္းခြင္သတိေပး စာတန္းမ်ား အခုထိရွိေနဆဲပဲ) (အဲဒီတုန္လွဳပ္စရာပန္းနဳေရာင္

လိေမၼာ္သီးထဲ) (ငါတုိ႔ကုိ ဆားရည္စိမ္ထားသလုိ) (ငါတုိ႔ဟာ ၾကက္သြန္မိတ္ပင္ေတြျဖစ္ခဲ့ရင္ဆုိသလုိမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခားအျမစ္ရွည္ အသီးအရြက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ဆုိသလုိမ်ိဳး) (ငါတုိ႔ဟာ ေရာမသူရဲေကာင္းေတြမဟုတ္ခဲ့) (မင္းဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္တြန္းအား မဟုတ္ခဲ့) (မင္းဟာဗိုင္းရပ္(စ္)တစ္ေကာင္လည္းမဟုတ္ခဲ့ျပန္ဘူး) (မီးနံရံဆုိတာကုိ မင္းမသိခဲ့ဘူး မဟုတ္လား) (တစ္ခါတစ္ရံမင္းဟာမီးကုိ ေမႊးခဲ့တယ္) (မီးအမွတ္အသားေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး) (မနက္မိုးလင္းတဲ့အထိ ညကတည္းကေစာင့္ၾကည့္ခံရတဲ့မီးနဲ႔ ပုိတူတယ္) (ဟင္းလင္းျပင္ေပၚ၌ တိမ္ခင္းေသာ လမး္မ်ားရွိပါသည္) (ငါတုိ႔ဟာ ေရခဲတံုးေလးမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္) (ဓါတ္ခြဲခန္းမွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း)

ဒါရာဝါး (Dara Wier)

ဒါရာဝါးကုိ ၁၉၄၉ မွာေမြးတယ္။လူစီယားနား ျပည္နယ္၊ေမြးဖြားရာအရပ္။ ဘုိးလင္းဂရင္းတကၠသုိလ္(Bowling Green University)မွ ၁၉၇၄တြင္MFA ကုိရ။ ဒီလုိပဲသူမရဲ့ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းမွာေရးရမယ္။ ကဗ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ပထမတန္းစားပါပဲ။ ဂၽြန္အက္ဘရီက ဒါရာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးသူမရဲ့ကဗ်ာေတြကုိမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ဒါရာရဲ့ကဗ်ာေတြကအတုအေယာင္ေတြလုိတမင္တကာတီထြင္ထားတဲ့အရာေတြမဟုတ္ဘူး။သိပ္ကုိနက္နဲ႔လွတဲ့အေတြးအၾကံဳေတြမဟုတ္လား။(ဒီေနရာမွာေတာ့ ဂၽြန္ဟာသူ႔ရဲ့ ကုိယ္ပိုင္စကားလံုးျဖစ္တဲ့ experience ကုိနာမဝိေသသန Intense နဲ႔တြဲသံုးထားပါတယ္။ နက္ရွိဳင္းေသာ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလို႔ ဆုိလုိပါ တယ္) သင္ဟာဒါရာရဲ့ ကဗ်ာနဲ႔အတူ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ သင့္ကုိယ္သင္ ရွာေဖြေတြ႔မယ့္အရာကုိ ဥပမာတစ္ခုေလာက္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ အဂၤါျဂိဳလ္ေပၚ လႊတ္တင္ထားတဲ့ ပံုရိပ္ဖမ္းအားေကာင္းတဲ့ ကင္မရာေတြကရတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြလုိ တစ္ၾကိမ္နဲ႔တစ္ၾကိမ္ တူညီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီလုိကမၻာတစ္ခုကုိသင္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိေတြ႔ခ်င္ရင္ေတာ့ျဖင့္ဒါရာရဲ့ကဗ်ာနဲ႔ ေနၾကည့္စမ္းပါလုိ႔မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ စာေပနယ္မွာ ၾသဇာၾကီးတဲ့ ဟားဗတ္(စ္)ရီဗ်ဴးကေတာ့ဒါရာရဲ့ ကဗ်ာေတြဟာ ေဝါေလ့စတီဗင္ (Wallace Stevens) နဲ႔ ဝစ္လာဝါ (Wislawa Szymborska) တုိ႔ရဲ့ ဒႆန ေရးဟန္ကုိ ျပန္ျပီးသတိရေစတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝါက်ေတြဟာ စာဖတ္သူကုိလက္ရွိဘဝကေန ဆြဲထုတ္သြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲငင္အားႀကီးမားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ကဗ်ာဟာ နတ္ျပည္သြားတဲ့ တံတားပါ။ ဒါရာဟာ Guggenheim Foundation ကေပးတဲ့ဆု၊ National Endowment for the Art ဆု။ မန္ဆက္ခ်ဴးဆက္ယဥ္ေက်းမွဳေကာင္စီ ကေပးတဲ့ဆု၊ အေမရိကန္ ကဗ်ာရီဗ်ဴး (American Poetry Review) ဆုေတြ ရခဲ့သူတစ္ေယာက္၊ ဒီထက္ပုိေျပာရရင္ေတာ့ သူမဟာ ေနာက္ဆံုးထုတ္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာဆု (Best American Poetry)ကုိ ရထားသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္။

အခုလက္ရွိသူမဟာ မန္ခ်ဴးဆက္တကၠသုိလ္ျဖစ္တဲ့ (University of Massachusetts Amherst) မွာ ကဗ်ာဆရာေတြကုိ ဝပ္ေရွာ့ေတြ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ရင္း သီအုိရီေတြကုိ သင္ၾကားေပးေနပါသတဲ့။ သူမဟာ သူမရဲ့ခင္ပြန္း ဂ်ိမ္းစ္တိတ္ (James Tate)နဲ႔အတူ ကဗ်ာေတြေရးေနဆဲပဲလုိ႔ သိရတယ္။ ဒါရာရဲ့ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြ အမည္စာရင္း ကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္းၾကည့္ရင္….

 • ေသြး၊ ခ်ိတ္ ႏွင့္မ်က္ဝန္း (Blood, Hook & Eye – 1977)
 • အဌမအဆင့္စပ်စ္ႏြယ္ (The 8 Step Grapevine – 1980)
 • သင္၌ရွိေသာ ဘံုဝိေသသနမ်ားအားလုံး(All You Have in Common – 1984)
 • ဥာဏ္ပညာ၏ စာအုပ္(The Book of knowledge – 1988)
 • ထယ္အတြက္ ဝမ္းနည္းမွဳ(Blue for the Plough – 1992)
 • ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၏အေကာင္းဆံုးအခင္းအက်င္း(Our Master Plan – 1998)
 • အဂၤလိပ္စာ၌စုန္ေမ်ာျခင္း(Voyages in English – 2001)
 • ေရအုိင္ေပၚက ဦးထုပ္(Hat On a Pond – 2002)
 • ေျပာင္းျပန္ပီတိ(Reverse Rapture – 2005)
 • ဟာနန္း၏ၾကြင္းက်န္ရစ္ကုန္ေသာ(Remnants ofHannah – 2006)
 • လက္ေရြးစင္ကဗ်ာမ်ား (Selected Poems- WaveBooks – 2009)

BLUE OXEN (Dara Wier)

(it’s scaffolding) (it’s supposed to be temporary)
(the domino effect) (had been forgotten about)
(it was in storage) (nobody knew where)
(that’s a logging road) (you can see its gutters)
(they leave handprints) (they shudder with dolor)
(nobody could settle on any particular color)
(they meant different things to different people)
(for luck) (on the cheap) (stop now) (flesh for sale)
(fresh fruit) (insect free) (aquafarm) (moon control)

(it was label-resistant) (nobody knew how to embroider
it) (it felt like hailstones) (big as tombstones)
(it strained everyone’s intelligence) (we had tooth
problems) (we’d been flying too much) (our edges
were curling) (we were like silt over sand) (we felt
as if we were sugar dissolving in lime juice) (it
was heavy-handed) (we were covered with treadmarks)
(it was cosmetic) (like crystal handcuffs) (we were
fish then) (we wanted our ladders) (most of them were

rotten) (we can cut down some trees and build new
ones) (we can contrive it out of convection)
(say you’re a weatherman) (seed them some clouds)
(remember how it felt to be scuds on a mountain)
(we had good motivations) (like treeroots buckling
up sidewalks) (we worked like treeroots) (we’d go
anywhere looking for water) (we were hydrologists
then) (we had stewpots) (we were fast-breaking)
(we were aerosol) (we had currency) (we were paper

airplanes) (our creases were in all the right places)
(we hadn’t been stratified so many times) (it was
because they were eye-minded) (they couldn’t see us)
(we weren’t eyefuls) (we were just something to take
note of when they weren’t working) (we were like
scrimshaw) (you were one of the ones covered with flags
and lady liberty) (she was an eyeful) (we were hay
rolls) (then we were haywire) (we needed paperweights)
(we needed dollys) (it was money-laundering they did

as a sideline) (one little cooking fire stirred up
all of that cloudcover) (we were walking through a
ghosttown) (it was a terrestrial globe) (it wasn’t
any bigger than an eyeball) (it was at the bottom
of a fishbowl) (there weren’t any fish in it) (the
water was gone) (and it looked as if it had been con-
signed to oblivion) (do you still have it) (it’s
somewhere around) (we tried to put it in a safe place)
(in one of the treetrunks) (act like a lumberjack)

(show them your blue ox) (your animal companion)
(show them the marks left where you merged)
(they said they were covered with scruples)
(they needed some tearlifts) (you can seed them
with dryice) (that will use up all of the liquid
assets we have left) (then we can sell off some of
the dunking contraptions) (we don’t need them)
(we can act the way hummingbirds act) (we can fight
the way hummingbirds fight) (you can wear your red

vest) (you can wear your red cowboy hat) (it looks
awful) (as if it were made for television) (the
worst kind) (remember the scripts that were written
to teach us something) (past the stratosphere the
sky isn’t blue anymore) (we were unteachable)
(we were woodblocks) (we lived in a sawmill)
(when there was lightning) (it nearly burned down)
(we were unwashed) (we were scoured) (we felt untouch-
able) (and somewhat equivocal again in our science)

(you were always exact to me) (like a storm cellar)
(I liked it near your airstreams) (you never called
me a social parasite and I felt good about that)
(you never said things like the handwriting is on the
wall) (you never said we were biding our time) (you
weren’t a warden) (you weren’t a damper) (you didn’t
live in a chimney) (you didn’t work for management)
(we were still under construction) (there were
warning signs all over us) (in that shocking pink

orange) (like we’d been pickled) (as if we were beets
or some other kind of root vegetables) (you weren’t
a gladiator) (you weren’t resistant) (you weren’t
a virus) (you didn’t know what a firewall was)
(sometimes you did do a little fire-breathing)
(not like a firebrand) (more like a fire that some-
one banked in the evening waiting around until
morning) (there were streets of clouds over the
plains) (we were ice crystals) (laboratory grade)

Source: Blue OxenDara Wier (Reverse Rapture, 2005) / ဘာသာျပန္ – ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.