လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Rough Trades (Charles Bernstein)

အခ်ိန္ကာလနဲ႔ လိုင္းကိစၥ (ေဇယ်ာလင္း)

1 Comment

ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘန္းစ္  မေလ်ာ့တမ္းေျပာခဲ့တာက သူဟာအျမဲ
လိုင္းေျဖာင့္ေနာက္ပဲ လိုက္ခဲ့တယ္ ၊ သူ႔ပါးစပ္ထဲက ေဆးျပင္းလိပ္
ဟာ လိုင္းေတြၾကားရယ္ေမာဖို႔အတြက္ စေပ့စ္တစ္ခု ခ်န္တဲ့နည္းပဲ။
သူဟာ ပီကာရက္စ္ ဇာတ္လမ္းတင္ျပနည္းအားျဖင့္
လိုင္းေတြကို ယွက္ဖြဲ႕ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဟင္နီ ယန္းဂ္မင္းန္ကေတာ့
သူ႔လိုမဟုတ္ဘူး ၊ ယန္းဂ္မင္းန္ရဲ႕ လိုင္းေတြဟာ တိတိက်က်
ပါရာတက္တစ္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖဟာ အမ်ိဳးသမီးအ၀တ္အစား
လိုင္းတစ္ခုပဲ ကိုင္ခဲ့တယ္ ၊ လမ္းေပၚတြန္းလွည္းနဲ႔ လိုက္ေရာင္းတာ
မဟုတ္ပဲ စက္႐ံုအေပၚထပ္က ႐ံုးခန္းမွာ ေစ်းကြက္ကိစၥေတြ စီမံခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အေမအျမဲ ဂ႐ုစိုက္ခဲ့တာကေတာ့ သူမရဲ႕ စကတ္ေအာက္နား
လိုင္းပဲ။ ဥကၠ႒ၾကီးေမာ္ဟာ ေမာ္၀ါဒလိုင္းေတြ ခ်ျပခဲ့တယ္ ၊
ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကို အခု (မ်ားေသာအားျဖင့္) ပယ္လိုက္ၾကပါျပီ ၊
အဲဒီအရပ္ေဒသေတြမွာ အခုေရပန္းစားေနတာက အေရွ႕အေနာက္လိုင္းရဲ႕
လွည့္စားေျပာဆိုမႈေတြပဲ။ အီယမ္ဘစ္လိုင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကေတာ့
က်ဆင္းခဲ့ပါျပီ ၊ `ငါ´ ဆိုတယ္ ဘယ္သူလဲ မသဲကြဲေတာ့ ၊ `သင္´ ဆိုတာေတာင္
ဘယ္သူ႔ကိုေျပာေနတာလဲ။ လိုင္းတစ္လိုင္းျပဳလုပ္ရင္ သတိထားရမွာက
ဘာကိုလိုင္းအတြင္းထည့္ျပီး ဘာကိုလိုင္းအျပင္ထုတ္မလဲ ၊
ကမာၻၾကီးဟာ အဲသလိုျဖစ္ေနမွေတာ့ (အာဒံဟာ အရာရာကို
အမည္ေပးခဲ့တာထက္ အေသးစိတ္ခ်ျပခဲ့တာပါ)။ ကဗ်ာပုဒ္တိုင္းမွာ
ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းအတြင္းခံလိုင္နင္ရွိပါတယ္ ၊ အခ်ိဳ႕လိုင္နင္ေတြကို
ေႏြရာသီ၀တ္ဆင္မႈအတြက္ ဇစ္ျဖဳတ္ျပီး ဖယ္ထုတ္လိုက္လို႔ရတယ္။
စိတ္ကူးသက္သက္လိုင္းေတြဟာ လူမႈအေရျပားေပၚမွာ
သမိုင္းရဲ႕ ဓါးခၽြန္နဲ႔ ကမၺည္းထိုးထားတာေတြျဖစ္တယ္။
ဒီကာလမွာ ကဗ်ာျဖစ္မျဖစ္ကို လိုင္းေတြရွိမရွိနဲ႔ သိလို႔ရတယ္
စကားေျပမွာ လိုင္းေတြပါရင္ အဲဒါကဗ်ာပုဒ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။
သပိတ္တားလိုင္းေလာက္သင္ခန္းစာေပးတာ အျခားဘယ္လိုင္းမွ
မရွိဘူး။ ေဘးဒုကၡအေပးဆံုးကေတာ့ မ်ိဳးႏြယ္လိုင္းပဲ။ ႐ုရွမွာ
အားလံုးပူပင္ေနရတာက လိုင္းတန္းရွည္ေတြခ်ည့္ပဲ ၊ အေမ
ရိကမွာေတာ့ တင္းၾကပ္တဲ့ စြပ္ျပဳတ္တန္းစီလိုင္းပဲ။ `အကၡရာ
တင္ဖို႔ ေဆာက္လိုတယ္´ ဆိုေပမယ့္ ဇာတ္သမားအတြက္ေတာ့
ေျပာရမယ့္လိုင္း အခ်ိတ္အဆက္ကို အခ်က္ျပရတယ္။
သခ်ၤာမွာ ေျပာၾကတာက လိုင္း ၂ လိုင္းရွိမွ ေထာင့္တစ္ခု
လုပ္လို႔ရတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ မာဂရီတာ အရက္တစ္ခြက္အတြက္
Lime (သံပုရာသီး) တစ္လံုးပဲလိုအပ္တယ္။

(Of Time and The Line – Charles Bernstein. (Rough Trades, 1991) / ဘာသာျပန္ – ေဇယ်ာလင္း)

OF TIME AND THE LINE

George Burns likes to insist that he always
takes the straight lines; the cigar in his mouth
is a way of leaving space between the
lines for a laugh. He weaves lines together
by means of a picaresque narrative;
not so Henny Youngman, whose lines are strict-
ly paratactic. My father pushed a
line of ladies’ dresses—not down the street
in a pushcart but upstairs in a fact’ry
office. My mother has been more concerned
with her hemline. Chairman Mao put forward
Maoist lines, but that’s been abandoned (most-
ly) for the East-West line of malarkey
so popular in these parts. The prestige
of the iambic line has recently
suffered decline, since it’s no longer so
clear who “I” am, much less who you are. When
making a line, better be double sure
what you’re lining in & what you’re lining
out & which side of the line you’re on; the
world is made up so (Adam didn’t so much
name as delineate). Every poem’s got
a prosodic lining, some of which will
unzip for summer wear. The lines of an
imaginary are inscribed on the
social flesh by the knifepoint of history.
Nowadays, you can often spot a work
of poetry by whether it’s in lines
or no; if it’s in prose, there’s a good chance
it’s a poem. While there is no lesson in
the line more useful than that of the pick-
et line, the line that has caused the most ad-
versity is the bloodline. In Russia
everyone is worried about long lines;
back in the USA, it’s strictly soup-
lines. “Take a chisel to write,” but for an
actor a line’s got to be cued. Or, as
they say in math, it takes two lines to make
an angle but only one lime to make
a Margarita.

Source: Rough Trades (Charles Bernstein)

One thought on “အခ်ိန္ကာလနဲ႔ လိုင္းကိစၥ (ေဇယ်ာလင္း)

  1. …been under lined with an attitude been under lined with an attitude been under lined with an attitude…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s