လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဟုဆိုသူ (လူဆန္း)

လင္းႏို႔လူသား ၾကြက္လူသား (လူဆန္း)

Leave a comment

ေယာင္ေယာင္ကေလး ေလွ်ာက္စရာလမ္းမေပၚမွာ
ေလာဂ်စ္ေယာင္ေယာင္ အိပ္မက္ေယာင္ေယာင္ စိတ္ကူးမိတာ
ၾကားခဲ့ဖူး ေျပာေနခဲ့ၾကတာက ‘ကဗ်ာေရးခ်င္တာလား ကဗ်ာဆရာျဖစ္ခ်င္တာလား’
ဒီလိုသံမဏိရွည္ၾကာအေတြးနဲ႔ဆို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေမးေနဖို႔ေတာင္ မလိုပါဘူး
‘ပန္းခ်ီေရးခ်င္တာလား ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္ခ်င္တာလား’ အေရာင္သီအိုရီနဲ႔ မ်က္စိ
‘ရိုက္ကူး တည္းျဖတ္ တင္ျပခ်င္တာလား ဒါရိုက္တာျဖစ္ခ်င္တာလား’ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခရီေရးရွင္းနဲ႔
သံုးရာ့ငါးဆယ္ရင္း ငါးရာတန္ ဟိုတုန္းက ဂတ္စတန္နာလို လွည္းေနေလွေအာင္း
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အုတ္ၾကားျမက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ

အခြန္ဌာနကနဲ႔ မတူပဲ အခြန္ဌာနကလိုလိုလူေတြ လာၿပီးလာလာေနတယ္
ျမန္မာဆိုရိုး စကားပံုထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုရင္ အျခားဘာသာစကားေတြရဲ့ ဆိုရိုးစကားပံု
အိတ္စ္ပရက္ရွင္ အသီးသီးမွာလည္း ရွိႏိုင္တာေပါ့
လင္းႏို႔ခြန္ေတာင္းေတာ့ ငါဟာတြင္းထဲမွာ ေလွ်ာက္ေျပးေနတဲ့ ၾကြက္ျဖစ္ၿပီး
ၾကြက္ခြန္ေတာင္းျပန္ေတာ့ ဝါးပင္ေက်ာက္ဂူမ်က္ႏွာၾကက္ေတြေပၚ ေစာက္ထိုးအိပ္ေပ်ာ္ၿပီး
ဝဲပ်ံေနတဲ့လင္းႏို႔ဟာ ငါပဲ

ဆက္စပ္ၿပီး လူျဖစ္ခ်င္လို႔ လူလုပ္ေနတာလား
လူလုပ္ခ်င္လို႔ လူျဖစ္ေနတာလား
ဒါထဲ့ထပ္ၿပီး ငါးေရာင္းေနလို႔ ငါးသည္ျဖစ္ေနတာလား
ငါးသည္ျဖစ္ေနလို႔ ငါးေရာင္းေနတာလား
ဒီလိုပဲ ထမင္းဆာလို႔ ထမင္းကိုစားေနတာလား
ထမင္းစားေနက်မို႔လို႔ ထမင္းဆာေနတာလား
စသျဖင့္ ျဖစ္တည္ျခင္းကို ထပ္ၿပီးခြဲစိတ္ေတာ့။ စိတ္လဲကုန္လွပါၿပီ။
ေနာက္ျပန္ေက်ာ့ေက်ာ့ေနရတာ
အခ်ိန္ကို ဆဆေနရတာ။ မေရာက္ဖူး။ ဘယ္ေတာ့မွမေရာက္ဖူး။
ဘယ္မွမသြားလို႔ ဘယ္မွမေရာက္တာ။ မသြားခ်င္လို႔။ မေရာက္တာလား။
မေရာက္ခ်င္လို႔ မသြားတာလား။
ကၽြႏု္ပ္ကား အခ်ိန္တန္လွ်င္ လင္းႏို႔လူသား၊ ၾကြက္လူသား။
လင္းႏို႔လူဆန္း၊ ၾကြက္လူဆန္း
ဆက္လက္တင္ျပသြားပါဦးမည္။

ႏိုဗြန္၊ ၂၀၀၇။

(ဟုဆိုသူ လူဆန္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – မတ္၊ ၂၀၁၃။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s