လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဖ္ကာ သို႔ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ကပ္ဖ္ကာသို႔ ၊၉၊ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

ငါ့ထက္ အပံုၾကီးသာတဲ့ရည္းစား ရလို႔တဲ့
ငါ့ကို လာေမာ္ၾကြားတယ္
မယ္မင္းၾကီးမက။

ေအးေလ၊ ဝမ္းသာပါတယ္။

‘မိဘအသိုင္းအဝိုင္း ေတာင့္တယ္
ခ်မ္းသာတယ္၊ ရုပ္ေခ်ာတယ္
ေယာကၤ်ားပီသတယ္ ့ ့ ့ ’တဲ့
ငါက ေအးေအးေဆးေဆးပဲ၊ လူေသေကာင္လို
ငါက လူေသေကာင္လို၊ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။

‘နင့္ေကာင္ ့ ့ ့
ငါ့လို ကဗ်ာေရးတတ္ရင္
ခက္မယ္’

ေအး၊ ခက္မယ္။ ။

(ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္။ ေမ – ၂၀၁၃။၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s