လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဖ္ကာ သို႔ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ကပ္ဖ္ကာသို႔ ၊၇၊ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

လမ္းဆံုးရင္ ရြာေတြ႕တာ
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္တာ
ေၾကြးတင္ရင္ ရွင္ဘုရင္ ဆပ္တာ
ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းတာ
ၾကက္ကန္း ဆန္အိုးတိုးတာ
ငကန္းေသ ငေစြေပၚတာ။

ဒီလိုစကားအေဟာင္းေတြ ကၽြန္ေတာ္ စီေရးျပေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္မဆိုးပါနဲ႔
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ အားတက္မိလို႔ပါ။ ။

(ကပ္ဖ္ကာသို႔ ေအာင္ခ်ိမ့္။ ေမ – ၂၀၁၃။၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s